Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Artykuły

24 marca 2023

Pomoc opiekunowi w nawiązywaniu relacji i skutecznej komunikacji z podopiecznym

Kontakt z podopiecznym to podstawa codziennego funkcjonowania opiekuna. Nie ogranicza się on jedynie do umówienia lub zmiany terminu wizyty lub zabiegu. To również komunikacja interpersonalna z podopiecznym i opiekunem, np. rozmowa na tematy związane z opieką, leczeniem, komunikacja z rodziną podopiecznego oraz wsparcie emocjonalne w chorobie pełni tutaj wyjątkową rolę. Dobra komunikacja z podopiecznym jest […]

24 marca 2023

Pomoc opiekunowi z radzeniem sobie z emocjami podopiecznego

Reaktywność emocjonalna to zdolność reagowania na bodźce emocjonalne. Jest to zdolność do wyrażania i odczuwania uczuć w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne, takie jak wydarzenia, słowa i czyny. Reaktywność emocjonalna różni się u osób w zależności od wieku, doświadczenia i osobowości. Może być zarówno pozytywna, jak i negatywna. Może obejmować zarówno zdolność do wyrażania pozytywnych emocji, […]

24 marca 2023

Pomoc opiekunowi w aktywizacji seniora

Aktywizacja seniorów jest szczególnie istotna dla ich zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Choć seniorzy nie są już tak sprawni, jak osoby młodsze, wciąż mogą podejmować się różnorodnych aktywności, które pozwolą na pobudzenie zmysłów, poprawę pamięci, a także na kreatywne zagospodarowanie wolnego czasu. Warto starać się, żeby senior mógł uczestniczyć w domowych obowiązkach jak najdłużej – sprzątaniu, […]