Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Artykuły

12 września 2020

Tworzenie bezpiecznego środowiska dla osób z demencją towarzyszącą chorobie Parkinsona, udarowi mózgu, chorobie Alzheimera

Podopieczny z demencją potrzebuje jak najdłużej zachować samodzielność. Może mu w codziennym funkcjonowaniu pomóc środowisko i otoczenie, w którym przebywa. Powinno ono być dostosowane do jego potrzeb, tzn być: Przyjazne – podopieczny powinien czuć się w nim chciany, niezależnie od etapu choroby. Przypominające – podopiecznego powinny otaczać sprzęty i przedmioty, które lubi i zna, przypominają […]

6 września 2020

Wyroby chłonne i ich zastosowanie

Nietrzymania moczu (NTM) (inkontynencja), rzadziej kału to przypadłość, która wraz z wiekiem dotyczy częściej kobiet niż mężczyzn, temat trudny i krępujący. O NTM mówi się wówczas, gdy mocz bez udziału woli człowieka uchodzi z pęcherza moczowego, co uniemożliwia lub utrudnia normalny udział w życiu społecznym. Wyróżnia się trzy stopnie nietrzymania moczu: lekki (100 ml#, średni […]