Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

15 czerwca 2022

W walce o prawa osób starszych

W czerwcu obchodzimy Światowy Dzień Praw Osób Starszych, którego celem jest promocja i ochrona praw seniorów. Przewiduje się, że do 2050 r. co szósta osoba na świecie będzie miała co najmniej 65 lat. Chociaż rosnąca długowieczność jest przejawem postępu osiągniętego w rozwoju ludzkim i zdrowiu w ciągu ostatnich dziesięcioleci, gwałtowne zmiany demograficzne coraz częściej uwypuklają problem odpowiedniego respektowania praw seniorów.

 

Starsi kobieta i mężczyzna grający w szachy

 

Kryzys pandemiczny COVID-19 obnażył trudności i luki w ochronie praw osób starszych – związane m.in. z dyskryminacją ze względu na wiek, ograniczonym dostępem do pomocy socjalnej oraz usług zdrowotnych, autonomią i udziałem w podejmowaniu decyzji, wolnością od przemocy, zaniedbań i nadużyć. Z tego powodu na całym świecie podejmowane są wzmożone działania na rzecz promocji praw osób starszych – w pełnym ich wymiarze.

Seniorzy nie są grupą jednorodną, więc wyzwania i potrzeby, z którymi mierzą się na co dzień są też bardzo zróżnicowane. W szybko starzejącym się społeczeństwie istnieje pilna potrzeba uznania pełni praw osób starszych nie tylko w zakresie realizacji podstawowych potrzeb, ale także w celu umożliwienia swobodnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym. Na równych zasadach, bez dyskryminacji.

W ramach realizowanego przez nas projektu „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi” podejmujemy działania, których celem jest m.in. podnoszenie jakości życia osób starszych poprzez tworzenie odpowiednich warunków do realizacji potrzeb i praw. Więcej informacji na temat naszych bezpłatnych usług znajdziesz na stronie, zachęcamy również do kontaktu telefonicznego: 12 44 67 530 oraz mailowego: centrumwsparcia@mco.krakow.pl. Jeżeli wiesz, że w Twoim otoczeniu jest ktoś, kto mógłby skorzystać z naszej pomocy – śmiało, daj mu znać!

Źródło: https://www.ohchr.org/en/older-persons