Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

18 lipca 2022

Światowy Dzień Mózgu

To dzięki niemu możemy myśleć, czuć, poruszać się i kochać. Zdrowy mózg jest podstawą dobrostanu każdego człowieka – przypominają organizatorzy zbliżającego się Światowego Dnia Mózgu, którego celem jest zainteresowanie społeczeństwa zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem mózgu, zdrowiem psychicznym, prewencją oraz leczeniem schorzeń neurologicznych.

 

Model mózgu

 

Tegoroczne obchody podkreślają również potrzebę działań na rzecz zwiększania dostępu do odpowiedniej jakości opieki zdrowotnej, szczególnie w obliczu wyzwań związanych z pandemią, trwającymi wojnami, zmianami klimatycznymi oraz istniejącymi nierównościami społecznymi. Kampania koncentruje się na pięciu kluczowych przesłaniach:

Świadomość: Zdrowie mózgu jest niezbędne dla dobrostanu psychicznego, społecznego i fizycznego.

Zapobieganie: Wielu chorobom mózgu można zapobiec.

Wspieranie: Globalne wysiłki są niezbędne dla optymalnego zdrowia mózgu.

Edukacja: Edukacja jest kluczem do zdrowia dla wszystkich.

Dostęp: Równy dostęp do zasobów, leczenia i rehabilitacji jest niezbędny dla zdrowia mózgu.

Istnieje wiele czynników, na które możesz zwrócić uwagę, by utrzymać swój mózg w dobrej kondycji przez lata. To między innymi: regularne badania kontrolne, odpowiednio zbilansowana dieta, ograniczanie używek, dostateczna ilość snu czy systematyczna aktywność fizyczna i intelektualna.

Jeżeli poszukujesz miejsca, które organizuje zajęcia z uwzględnieniem potrzeb mózgu osoby starszej (jak m.in. fizjoterapia oraz ćwiczenia funkcji poznawczych) – zgłoś się do naszej Dziennej Placówki Opieki i Aktywizacji. Więcej informacji na temat naszych bezpłatnych form wsparcia znajdziesz na stronie lub pod numerem telefonu: 12 44 67 530, zachęcamy do kontaktu!

Źródło: https://wfneurology.org