Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

21 września 2021

Światowy Dzień Choroby Alzheimera

„Demencja. Wiedzieć i rozpoznać jak najwcześniej” – to hasło tegorocznego Światowego Dnia Choroby Alzheimera, który obchodzimy właśnie 21 września. Dzisiejsze święto to część Światowego Miesiąca Alzheimera, który ma na celu zwiększanie świadomości społecznej na temat choroby i jej objawów, jak również przeciwdziałanie stygmatyzacji.

Według Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, w Polsce z otępieniem żyje ponad 500 tys. osób, w tym ponad 300 tys. cierpi na chorobę Alzheimera. Poprzez poszerzanie wiedzy na temat demencji oraz zrozumienie specyfiki zmian w zakresie pamięci i zachowania, chorzy oraz ich rodziny mają szansę wcześniej uzyskać właściwą diagnozę oraz wsparcie.

Źródło: https://pobijalzheimera.pl

Jeżeli opiekujesz się osobą zmagającą się z zaburzeniami neuropoznawczymi, skorzystaj z naszego wsparcia w ramach:

  • DZIENNNEJ PLACÓWKI, która oferuje opiekę nad chorym oraz zajęcia aktywizacyjne przez 5 dni w tygodniu.
  • INDYWIDUALNYCH SZKOLEŃ dla opiekunów, dzięki którym uzyskasz praktyczne wskazówki na temat efektywnej komunikacji z podopiecznym.

TUTAJ dowiesz się więcej na temat bezpłatnych usług realizowanych przez Centrum Wsparcia Opiekunów.

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego).