Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

10 października 2021

Dbajmy o nasze zdrowie psychiczne

Głównym celem Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, który obchodzimy w październiku, jest podnoszenie świadomości oraz mobilizowanie wysiłków na rzecz wspierania zdrowia psychicznego, jak również zwiększania dostępu do specjalistycznej pomocy na całym świecie.

Pandemia COVID-19 wywarła duży wpływ na zdrowie psychiczne ludzi – w tym także osób starszych oraz ich opiekunów. Co czwarty Polak odczuł w ostatnim roku pogorszenie nastroju, jedna na cztery osoby spadek energii, a 17% zmagało się z bezsennością. Zaledwie 18% osób, które dostrzegły objawy mogące świadczyć o rozwijającej się depresji, skonsultowało się ze specjalistą (Raport Szlachetnej Paczki).

Centrum Wsparcia Opiekunów oferuje wsparcie psychologiczne, skierowane do osób starszych, przewlekle chorujących i niesamodzielnych oraz ich opiekunów w ramach:

  • MENADŻERA OPIEKI
  • DZIENNEJ PLACÓWKI OPIEKI I AKTYWZACJI

TUTAJ dowiesz się więcej na temat bezpłatnych usług realizowanych przez Centrum Wsparcia Opiekunów.

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego).