Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

25 marca 2020

Komunikat w sprawie wstrzymania do 17 kwietnia 2020 r. realizacji usług w Centrum wsparcia opiekunów

W kontekście obecnego zagrożenia epidemiologicznego w Polsce, informujemy, że wszystkie usługi oferowane w Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie zostają wstrzymane do 17 kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym w dalszym ciągu wstrzymuje się realizację usług w ramach Dziennej Placówki Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych, usługi Menadżera Opieki oraz wszystkie szkolenia i spotkania opiekunów nieformalnych. Informujemy również, że we wskazanym okresie wypożyczalnia sprzętu medycznego będzie nieczynna. Uczestnicy projektu mogą liczyć na wsparcie i poradnictwo telefoniczne pod numerem: +48 12 44 67 590 lub +48 728 402 549.

 

W chwili obecnej osoby zgłaszające się do projektu, zostaną wpisane na listy rezerwowe. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem: poczty elektronicznej (w formie skanów podpisanych dokumentów) na adres: mco@mco.krakow.pl, z zastrzeżeniem, że konieczne jest dostarczenie oryginałów wszystkich złożonych dokumentów (w formie papierowej) w terminie 3 dni roboczych od dnia wznowienia usług w projekcie.  W dalszym ciągu oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentacji rekrutacyjnej w postaci konsultacji telefonicznych pod numerem +48 12 44 67 530.

 

Jednocześnie z uwagi na fakt, że sytuacja epidemiologiczna w kraju może ulec zmianie, możliwe jest dalsze wstrzymanie realizacji usług przez Centrum, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej: https://wsparciedlaopiekuna.pl/