Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

19 października 2020

Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania usług od 19 października 2020

Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania od 19 października 2020 r. realizacji usług w Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym, zwiększoną (szczególnie w Małopolsce) liczbą zachorowań na COVID-19 oraz rekomendacjami Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Wojewody Małopolskiego informujemy, że usługi oferowane w Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki zostają wstrzymane do odwołania, począwszy od dnia 19 października 2020 r.

Powyższe oznacza wstrzymanie funkcjonowania Dziennej Placówki Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych oraz zawieszenie organizacji szkoleń i spotkań opiekunów nieformalnych. Usługi Menadżera Opieki będą świadczone w formie porad telefonicznych. Wypożyczalnia sprzętu medycznego może działać w ograniczonym zakresie. Z uwagi na trudną do przewidzenia sytuację będziemy Państwa informować na bieżąco o zakresie realizowanego wsparcia.

 

Przyjmowanie nowych zgłoszeń do projektu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanów podpisanych dokumentów) na adres: mco@mco.krakow.pl. W dalszym ciągu oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentacji rekrutacyjnej w postaci konsultacji telefonicznych pod numerem +48 12 44 67 530.

 

 

 

Wszyscy uczestnicy projektu mogą liczyć na wsparcie i poradnictwo telefoniczne pod numerem:

+48 12 44 67 590 lub +48 728 402 549.

 

Zapraszamy również na naszą stronę internetową: https://wsparciedlaopiekuna.pl/ gdzie publikujemy ważne informacje i ciekawe artykuły dla opiekunów osób niesamodzielnych.