Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

12 lipca 2021

Centrum Wsparcia Opiekunów – działamy!

Wraz z początkiem miesiąca ruszyła kolejna edycja projektu „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie”.

 

Czym się zajmujemy?

 

  • OPIEKA WYTCHNIENIOWA – nowa usługa!

Zapewniamy profesjonalną opiekę, pielęgnację oraz rehabilitację fizyczną w ramach czasowego (2-4 tygodni), całodobowego pobytu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

  • DZIENNA PLACÓWKA OPIEKI I AKTYWIZACJI

Placówka specjalizuje się w opiece, aktywizacji oraz integracji osób starszych po udarach mózgu, z dysfunkcjami ruchowymi, chorobą Alzheimera oraz innymi zaburzeniami neuropoznawczymi. Fizjoterapia, nowoczesna terapia zajęciowa, wsparcie psychologa, pielęgniarki oraz opiekuna – pracujemy przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) przez 8 godzin dziennie!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

  • MENADŻER OPIEKI

To cykliczne wizyty personelu medycznego (lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty, pracownika socjalnego i opiekuna) w Twoim domu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

  • WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Asortyment wypożyczalni stanowią: łóżka medyczne, materace przeciwodleżynowe, chodziki, balkoniki wysokie ze stabilizacją przedramion, wózki inwalidzkie, koncentratory tlenu, rotory rehabilitacyjne, pionizatory statyczne, podnośniki, laski typu trójnóg, laski typu czwórnóg. Oferujemy także doradztwo i instruktaż w zakresie właściwego wykorzystania sprzętu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

  • SZKOLENIA INDYWIDUALNE

Praktyczne szkolenia w Twoim domu, prowadzone przez pielęgniarkę i fizjoterapeutę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

  • PORADNICTWO I EDUKACJA

Działania prowadzone za pośrednictwem strony internetowej, Poradnika Opiekuna oraz mediów społecznościowych.

FACEBOOK

PORADNIK OPIEKUNA

 

  • KONFERENCJE

To miejsce współpracy, integracji oraz wymiany doświadczeń środowiska wspierającego osoby niesamodzielne i ich opiekunów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Wszystkie usługi realizowane są BEZPŁATNIE!

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego).