Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Konferencje

Zapraszamy na konferencje organizowane w Krakowie dla pracowników służby zdrowia pracowników socjalnych i innych służb wspierających osoby niesamodzielne i ich opiekunów.

Tematyka konferencji poświęcona będzie współpracy międzysektorowej na rzecz wsparcia opiekunów nieformalnych/ faktycznych osób niesamodzielnych w otrzymaniu kompleksowego wsparcia. Naszym celem jest informowanie kadr różnych systemów, o tym jak istotnym wsparciem dla opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych są informacje, którymi dysponują. Nasze konferencje to miejsce współpracy, wymiany doświadczeń i integracji środowiska wspierającego osoby niesamodzielne i ich opiekunów. Efektem tej współpracy będzie lepszy i szybszy przekaz informacji do opiekunów.

Nasi prelegenci reprezentują wszystkie sektory związane z opieką nad osobami niesamodzielnymi, od pracowników służby zdrowia, poprzez opiekę socjalną, po przedstawicieli samorządu wspierających opiekunów i ich podopiecznych. Przekażą oni najważniejsze informacje o dostępnym wsparciu funkcjonującym w sektorach powiązanych.

Treści konferencji:

 1. Najważniejsze problemy osób niesamodzielnych i ich opiekunów.
 2. Organizacja opieki nad osobą niesamodzielną w Polsce.
 3. Możliwości poprawy opieki nad osobami niesamodzielnymi.
 4. Dobre praktyki i doświadczenia pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych i innych służb np. odpowiedzialnych za dofinansowania, w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Termin konferencji to:  2022 r.

Współpraca międzysektorowa

Współpraca międzysektorowa

Wymiana doświadczeń

Wymiana doświadczeń

Dobre praktyki

Dobre praktyki

image

Najważniejsze informacje

 • Miejsce konferencji: siedziba Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, ul. Wielicka 267, Kraków.
 • Czas trwania konferencji: konferencja jest dwudniowa, trwa od 9:00 do 15:45 każdego dnia.
 • Liczba uczestników: ok. 75 osób.
 • Organizator zapewnia: wyżywienie (lunch, serwis kawowy), materiały dydaktyczne, udział cenionych prelegentów z branży (prelegenci).
 • Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat i broszurę pokonferenctyjną, która wysyłana jest na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Rejestracja na konferencję prowadzona jest

 
 1. Telefonicznie pod numerem tel. (12) 44-67-528 lub pocztą elektroniczną po adresem mco@mco.krakow.pl.
 2. Osobiście w siedzibie organizatora: Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków, budynek administracyjny pokój 122.