Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Ośrodek wsparcia – Klub samopomocy dla osób starszych