Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 „Socius”