Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Baza wiedzy

Centrum Wsparcia Opiekunów

ul. Wielicka 267,
30-663 Kraków

mco.krakow.pl

MOPS Filia nr 1

os. Teatralne 24
31-946 Kraków

mops.krakow.pl

MOPS Filia nr 2

ul. Radzikowskiego 39
31-315 Kraków

mops.krakow.pl

MOPS Filia nr 3

ul. Rzeźnicza 2
31-540 Kraków

mops.krakow.pl

MOPS Filia nr 4

os. Szkolne 34
31-978 Kraków

mops.krakow.pl

MOPS Filia nr 5

ul. Praska 52
30-322 Kraków

mops.krakow.pl

MOPS Filia nr 6

ul. Dietla 64
31-039 Kraków

mops.krakow.pl

MOPS Filia nr 7

ul. Mazowiecka 4 - 6
30-036 Kraków

mops.krakow.pl

MOPS Filia nr 8

ul. Na Kozłówce 27
30-664 Kraków

mops.krakow.pl