Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

8 września 2021

Światowy Dzień Fizjoterapii

Przy okazji Światowego Dnia Fizjoterapii, który przypada właśnie dziś (8 września), podkreślamy szczególną rolę oddziaływań fizjoterapeutycznych w rozwoju, utrzymaniu i powrocie do maksymalnej sprawności ruchowej poprzez cały okres trwania życia.

World Physiotherapy co roku koncentruje się na działaniach promocyjnych i edukacyjnych dotyczących konkretnej problematyki – w ubiegłym roku tematem przewodnim święta była fizjoterapia w obliczu pandemii, w tym roku natomiast za cel obrano zwiększanie świadomości na temat bezpiecznego dawkowania aktywności fizycznej u pacjentów z Long COVID.

Materiały graficzne w wersji polskiej dostępne są na stronie World Physiotherapy.

Centrum Wsparcia Opiekunów również bierze pod uwagę potrzeby osób niesamodzielnych oraz ogromne znaczenie fizjoterapii w procesie opieki i aktywizacji. Oferujemy wsparcie fizjoterapeuty w ramach:

Możliwość skorzystania z poradnictwa doświadczonego fizjoterapeuty w Twoim domu.

Usługa koncentruje się głównie na działaniach opiekuńczych i pielęgnacyjnych, jednak w trakcie czasowego, całodobowego pobytu podopieczni mają możliwość skorzystania również ze wsparcia fizjoterapeuty.

Cykliczne wizyty personelu medycznego – w tym fizjoterapeuty – w Twoim domu.

Placówka, obok innych zaplanowanych zajęć, organizuje również fizjoterapię w świetnie wyposażonej sali gimnastycznej.

 

Podopieczni Dziennej Placówki Opieki i Aktywizacji w czasie fizjoterapii.

TUTAJ dowiesz się więcej na temat bezpłatnych usług realizowanych przez Centrum Wsparcia Opiekunów.

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego).