Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

7 lutego 2021

PROFILAKTYKA i LECZENIE GRUŹLICY PŁUC

Terapia gruźlicy musi trwać co najmniej pół roku. Chorzy, którzy prątkują, przebywają w szpitalu i są odizolowani od otoczenia. Po 2 tygodniach przestają rozsiewać bakterie, ale powinni pozostać w szpitalu jeszcze przez 2-4 tygodnie. Potem kurację można kontynuować w przychodni. W okresie gdy chory prątkuje, podaje mu się jednocześnie 3 albo 4 leki. Najczęściej jest to hydrazyd, streptomycyna, rifampicyna (RMP) oraz pirazynamid. Leczenie gruźlicy jest bezpłatne. Od 1999 roku refundacją kosztów terapii objęte są także wszystkie osoby nieubezpieczone.

Jak wspomagać leczenie gruźlicy

W leczeniu gruźlicy ogromne znaczenie ma właściwe odżywianie. Najlepsza jest dieta zrównoważona, bogata w świeże owoce i warzywa, produkty wysokobiałkowe oraz pełne ziarna zbóż. Posiłki powinny być wysokokaloryczne, aby wyrównać spadek masy ciała. Dla podniesienia odporności organizmu zaleca się też spożywanie zwiększonych dawek witaminy A i witaminy C oraz przyjmowanie selenu i cynku. Jednak każdą kurację witaminową trzeba uzgodnić z lekarzem. Chory powinien jak najwięcej przebywać na świeżym powietrzu. Prątki są bardzo wrażliwe na działanie promieniowania ultrafioletowego. Dlatego przebywanie w słońcu lub naświetlanie pomieszczeń specjalnymi lampami zmniejsza rozprzestrzenianie się choroby i przyspiesza zdrowienie.

Wśród najważniejszych metod zapobiegania gruźlicy, wymienia się: 1. wczesne wykrywanie choroby i wdrażanie natychmiastowego leczenia, 2. przebadanie członków rodziny osób, u których rozpoznano gruźlicę (w celu jej wykluczenia), 3. poprawę warunków życia oraz pracy ludzi (lepsze warunki sanitarne, nasłonecznione mieszkania, dobre warunki pracy), 4. unikanie nadużywania alkoholu oraz narkotyków (również palenia papierosów), 5. kulturę chorych – zakrywanie dłonią ust podczas kaszlu i odkrztuszania, 6. szczepionka BCG.

 

Piśmiennictwo:

Interna Szczeklika 2016/17. Mały podręcznik. Wydanie VIII. Medycyna Praktyczna, Kraków 2016.

Źródło zdjęcia: https://www.canva.com/photos/