Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

19 marca 2022

Czy wiesz, ……że zaburzenia snu są głębsze u osób starszych z atopowym zapaleniem skóry

Pacjenci w wieku 65 lat i starsi z atopowym zapaleniem skóry (AZS) mają podobne nasilenie choroby w porównaniu z młodszymi dorosłymi pacjentami, jednak wyróżniają ich głębsze zaburzenia snu, zwłaszcza problemy z ciągłością snu.

Są to najistotniejsze wnioski z badań przekrojowych, w podsumowaniu których badacze przypomnieli, że „atopowe zapalenie skóry to przewlekła, swędząca choroba skóry związana z zaburzeniami snu i zmęczeniem, dotykająca dorosłych w każdym wieku”. Podczas opieki nad pacjentami geriatrycznymi należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak: zaburzenia snu, polipragmazja, funkcje poznawcze, wsparcie społeczne i mobilność. Niewiele jednak wiadomo na temat charakterystycznych cech atopowego zapalenia skóry w populacji geriatrycznej.
Pacjenci akademickiego centrum medycznego z lat 2014–2019 przeszli badania skóry całego ciała i wypełnili elektroniczne kwestionariusze, w których oceniono ciężkość AZS. Badacze ocenili również częstotliwość zaburzeń snu, w tym trudności z zasypianiem i utrzymaniem snu, aby ocenić związek wieku (65 i więcej vs 18–64 lata) z nasileniem AZS, zaburzeniami snu lub zmęczeniem, kontrolując płeć i rasę.

Ustalono, że nasilenie AZS nie było związane z wiekiem, jednak naukowcy odkryli, że starszy wiek oznaczał zwiększoną liczbę nocy z zaburzeniami snu, a także zwiększone zmęczenie w ciągu analizowanego tygodnia. Nie stwierdzono trudności z zasypianiem. Zaznaczono, że potrzebne są kolejne badania, aby ustalić, dlaczego geriatryczni pacjenci z AZS mają silne zaburzenia snu.

Czytaj więcej

https://www.termedia.pl/dermatologia/Zaburzenia-snu-sa-glebsze-u-osob-starszych-z-atopowym-zapaleniem-skory,

Źródło zdjęcia: https://www.canva.com/photos/