Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

21 sierpnia 2021

Szkolenia bez wychodzenia z domu!

Wchodząc w rolę opiekuna, stawiasz czoła wielu nowym wyzwaniom. Bez względu na to, jak bliska jest osoba, którą wspierasz – to trudne zadanie i prawdopodobnie poszukujesz wsparcia i wskazówek dotyczących różnych aspektów opieki nad chorym. Wychodząc naprzeciw potrzebom opiekunów nieformalnych, oferujemy indywidualne szkolenia opiekuńcze, prowadzone przez doświadczoną kadrę.

 

Szkolenia prowadzone przez pielęgniarkę – mgr Wiolettę Makiełę

Działania edukacyjne pielęgniarki ukierunkowane są na przekazanie praktycznych wskazówek i informacji dotyczących pielęgnacji chorego (wraz z prezentacją!). Obejmują tematykę sytuacji nagłego zagrożenia życia (jak np. nagłe zatrzymanie krążenia, zadławienie), ale także problematykę opieki długoterminowej oraz związanymi z nią czynnościami higieniczno-pielęgnacyjnymi (m.in. kąpiel całego ciała, pielęgnacja miejsc narażonych na powstanie odleżyn i odparzeń, zabezpieczenie ran) i obserwacją parametrów życiowych (pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar glukozy we krwi itp.). Szkolenia koncentrują się również na istotnej roli skutecznej komunikacji z osobą chorą, która w znaczącym stopniu wpływa na współpracę zpodopiecznym.

 

 

Szkolenia prowadzone przez fizjoterapeutę – mgr Jakuba Stanka

Efektywna opieka nad osobą niesamodzielną zakłada nie tylko zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa choremu, ale także jego opiekunowi – zwłaszcza w czynnościach, które mogą być źródłem obciążenia fizycznego. Działania edukacyjne fizjoterapeuty mają zatem na celu przekazanie praktycznych wskazówek i zasad dotyczących bezpiecznego przemieszczania podopiecznych, profilaktyki upadków w warunkach domowych, możliwości zastosowania odpowiedniego sprzętu, usprawniającego poruszanie się chorych. Szkolenia poruszają również kwestie profilaktyki powikłań związanych z długotrwałym unieruchomieniem (m.in. odleżynami, przykurczami, ograniczeniami ruchomości, zesztywnieniami stawów, zanikami i niedowładami  mięśniowymi) oraz podstawowych ćwiczeń fizycznych i zabiegów, stosowanych w warunkach domowych w ich zapobieganiu i leczeniu.

 

Szkolenia odbywają się w miejscu świadczenia opieki nad osobą niesamodzielną (np. w domu osoby niesamodzielnej lub jej opiekuna) i obejmują: 3-godzinne spotkanie z pielęgniarką i 3-godzinne spotkanie z fizjoterapeutą (terminy uzgadniane są indywidualnie).

Jesteś zainteresowany naszymi szkoleniami? Poznaj zasady rekrutacji oraz wypełnij formularz zgłoszeniowy TUTAJ. W razie wątpliwości, skontaktuj się z naszym rekruterem pod numerem telefonu 12 44 67 530.

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego).