Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

21 września 2022

Poznaj demencję, poznaj Alzheimera

Światowy Miesiąc Alzheimera to międzynarodowa kampania organizacji Alzheimer’s Disease International, która odbywa się co roku we wrześniu. Społeczności ze wszystkich zakątków świata jednoczą się, by zwiększać świadomość na temat choroby oraz mierzyć się ze związaną z nią stygmatyzacją.
Napis alzheimer ułożony z kostek

Jak wykazano w World Alzheimer Report 2019, wiele osób nadal błędnie uważa, że ​​demencja jest elementem naturalnego procesu starzenia się. To tylko jeden z wielu popularnych mitów dotyczących choroby – dlatego tak ważne okazują się działania na rzecz poszerzania wiedzy społecznej na temat demencji i choroby Alzheimera.

Tegoroczne hasło „Poznaj demencję, poznaj Alzheimera” jest kontynuacją kampanii z 2021 r., która koncentrowała się na diagnozie, sygnałach ostrzegawczych demencji oraz wpływie COVID-19 na globalną społeczność osób chorych. W tym roku podkreśla się natomiast potrzebę i znaczenie wsparcia dla osób żyjących z demencją i ich rodzin po otrzymaniu diagnozy.

Żródło: https://www.alzint.org/

Opiekunie, nie jesteś sam! Jeżeli opiekujesz się osobą zmagającą się z zaburzeniami neuropoznawczymi, skorzystaj z naszego wsparcia w ramach:

  • DZIENNNEJ PLACÓWKI, która oferuje opiekę nad chorym oraz zajęcia aktywizacyjne przez 5 dni w tygodniu.
  • INDYWIDUALNYCH SZKOLEŃ dla opiekunów, dzięki którym uzyskasz praktyczne porady dotyczące efektywnej komunikacji i współpracy z podopiecznym.

TUTAJ dowiesz się więcej na temat bezpłatnych usług realizowanych przez Centrum Wsparcia Opiekunów.

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego).