Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

19 lutego 2022

Czy wiesz, że …..są nowe działania w odpowiedzi na piątą falę pandemii COVID-19

Testowanie pod kątem COVID-19 w aptekach

Jedną z zasadniczych zmian w podejściu do walki z COVID-19 jest wprowadzenie w pełni darmowych testów, które można zrealizować bez skierowania od lekarza. Od 27 stycznia 2022 r. test można wykonać w aptece, która spełnia standardy bezpieczeństwa (wydzielone pomieszczenie na okoliczność przeprowadzenia testów). Koszt testów w całości pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Wynik testu zostaje wprowadzony do systemu ewidencji i udostępniony w Internetowym Koncie Pacjenta.

Skrócona kwarantanna do 7 dni

Wprowadzane zmiany dotyczą także czasu obywania kwarantanny. Osoby bezobjawowe będą zwalniane z kwarantanny po 7 dniach, pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Badania osób 60+ chorych na COVID-19

Jeśli osoba ma więcej niż 60 lat, lekarz POZ zbada ją w ciągu 48 godzin od stwierdzenia zakażenia COVID-19. Wizyta może odbyć się w domu.

Zwiększanie bazy łóżkowej

Wraz ze wzrostem zachorowań będzie zwiększana baza łóżkowa w szpitalach. W zależności od potrzeb, zmiany będą przebiegać w trzech etapach:

I ETAP – zwiększenie bazy łóżek covidowych do 40 tys.,
II ETAP – zwiększenie bazy łóżek covidowych do 60 tys.,
III ETAP – przekształcanie szpitali w miarę zapotrzebowania z możliwością hospitalizacji w każdym szpitalu w kraju.

Zwiększone nakłady środków ochrony indywidualnej

95 dodatkowych Zespołów Ratownictwa Medycznego

W gotowości pozostaje 95 dodatkowych Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz 130 zespołów transportu sanitarnego COVID. Do tej pory funkcjonowało 68 zespołów. Zapewnienie szybkiego dostępu do profesjonalnej pomocy medycznej pozwoli przyspieszyć podjęcie specjalistycznego leczenia.

Strategia walki z V falą pandemii COVID-19

W odpowiedzi na stale zmieniającą się sytuację epidemiczną w kraju i na świecie, pojawianie się nowych wariantów wirusa SARS-CoV-2, najnowsze doniesienia naukowe i rekomendacje w sprawach zwalczania COVID-19 resort zdrowia wypracowuje i modyfikuje środki służące wzmocnieniu działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Czytaj więcej: Strategia walki z pandemią COVID-19.

Źródło zdjęcia: https://www.canva.com/photos/