Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Artykuły prasowe

4 marca 2020

Nowe wyzwania opieki długoterminowej – sześć miesięcy realizacji projektu „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie”

                                            To człowiek jest człowiekowi najbardziej potrzebny do szczęścia                                                                                                                          Paul Henry d’Holbach               Zmiany demograficzne i epidemiologiczne zachodzące we współczesnym świecie, wydłużenie średniej długości życia, starzenie się społeczeństw, oraz częstsze i dłuższe zachorowania na choroby przewlekłe, stanowią jedno z największych wyzwań dla sektora opieki zdrowotnej i społecznej. Są również wyzwaniem dla osób zajmujących się […]