Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Artykuły prasowe

24 października 2019

Centrum Wsparcia Opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Krakowie – codzienna pomoc dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów

Osoby niesamodzielne oraz ich opiekunowie rodzinni mają nowe miejsce na mapie Krakowa - Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie uruchomiło bowiem Centrum Wsparcia Opiekunów.