Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

1 grudnia 2021

Zbadaj swoje płuca – bezpłatne badania!

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie zachęca do udziału w programie badań w kierunku wykrywania raka płuca, przeprowadzanego w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.

 

Dłonie z papierową miniaturą płuc

 

Badanie polega na wykonaniu Niskodawkowej Tomografii Komputerowej Płuc, ocenie wyniku przez specjalistów NIO-PIB Oddziału w Krakowie i zaplanowaniu dalszego leczenia w przypadku podejrzenia raka płuc.

Z badania mogą skorzystać osoby w wieku od 55 do 74 lat, które:

  • są aktywnymi palaczami tytoniu i paliły paczkę papierosów dziennie przez okres 20 lat lub więcej
  • nie są już aktywnymi palaczami tytoniu, ale paliły paczkę papierosów dziennie przez okres 20 lat lub więcej i rzuciły palenie w ciągu ostatnich 15 lat

Badanie mogą wykonać również osoby w wieku 50-74 lat, u których oprócz powyższych czynników stwierdzono jeden z czynników ryzyka:

  • z uwagi na wykonywany zawód były narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy,
  • ekspozycja na radon,
  • chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego,
  • osoby z bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia) miały raka płuca,
  • chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub samoistne włóknienie płuc (IPF).

Osoba spełniająca powyższe warunki włączenia do Programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualnego zabiegu chirurgicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem Programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie.

 

Dowiedz się więcej na temat badań: https://nio-krakow.pl/wykrywanie-raka-pluca/, skontaktuj się pod numerem telefonu: +48 12 63 48 383 w godz. 11.00 – 14.00 lub mailowo rak.pluca@onkologia.krakow.pl.