Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

27 listopada 2019

Zapraszamy na grupę wsparcia!

Serdecznie zapraszamy OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH OSÓB NIESAMODZIELNYCH na najbliższe spotkania GRUPY WSPARCIA. Spotkania odbywają się w siedzibie Miejskiego Centrum Opieki przy ul. Wielickiej 267.

Harmonogram grup wsparcia na grudzień 2019 r. przedstawia się następująco:
  • Grupa wsparcia – 5 grudnia (czwartek), godzina 14.00
  • Grupa wsparcia – 12 grudnia (czwartek), godzina 16.00

Spotkania prowadzone są przez wykwalifikowanego psychologa.

Udział w spotkaniu grupy wsparcia pozwoli Ci między innymi na:

  • Lepsze radzenie sobie z emocjami, które towarzyszą opiece nad osobą niesamodzielną.
  • Przyjrzenie się własnym potrzebom.
  • Odreagowanie stresu związanego z opieką.
  • Poznanie przyczyn zachowań bliskiej osoby niesamodzielnej.
  • Wymianę doświadczeń z osobami w podobnej sytuacji i roli życiowej.

Po sesjach grupowych istnieje możliwość odbycia indywidualnych rozmów z psychologiem.

Aby zgłosić się na spotkanie skontaktuj się z nami:

(+12) 44 67 500
(+12) 44 67 508
(+12) 44 67 590 

UWAGA! Ilość miejsc jest ograniczona. 

Spotkajmy się przy filiżance kawy i porozmawiajmy!

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępny są w zakładce USŁUGI