Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

29 października 2021

Wiedza pozwala zaoszczędzić cenny czas

W przypadku udaru, każda upływająca minuta ma kluczowe znaczenie – rozpoznanie symptomów oraz szybka reakcja mogą uratować życie i ograniczyć konsekwencje zdrowotne. Przy okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu przypominamy główne objawy, które mogą świadczyć o udarze mózgu.

Asymetria twarzy (opadanie kącika ust), utrata siły lub kontroli nad kończynami (z reguły po jednej stronie ciała), zaburzenia mowy i widzenia, niepewny chód – to objawy, które powinny skłonić nas do wezwania pomocy medycznej.

Źródło: www.stopudarom.pl

Osobę, u której podejrzewamy udar mózgu, można poprosić o wykonanie kilku czynności:

  • uśmiechnięcie się (łatwiej zaobserwować wówczas asymetrię twarzy)
  • podniesienie obu rąk nad głowę (jeżeli dana osoba może podnieść tylko jedną rękę lub podnosi kończyny powoli, może to świadczyć o niedowładzie połowy ciała w wyniku udaru)
  • powtórzenie krótkiego zdania (niewyraźna mowa/niemożność powtórzenia wypowiedzi może sugerować udar mózgu).

 

Na świecie co 6 sekund umiera osoba z powodu udaru mózgu. To również jedna z głównych przyczyn trwałej niesprawności wśród Polaków po 40 roku życia. Warto zatem znać objawy, by jak najszybciej udzielić pomocy choremu.

Opiekujesz się starszą osobą po udarze mózgu? TUTAJ możesz się dowiedzieć więcej na temat bezpłatnych usług, realizowanych przez Centrum Wsparcia Opiekunów.

WSPARCIE JEST BEZPŁATNE dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit.