Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

28 lipca 2021

W Dniu Samotnych pamiętajmy o seniorach

Poczucie osamotnienia to jeden z głównych problemów psychologicznych, z którymi boryka się człowiek w okresie starości. W jaki sposób ostatnia sytuacja epidemiologiczna wpłynęła na te trudności?

 

Odejście dorosłych, samodzielnych dzieci z rodzinnego domu, przejście na emeryturę i zaniechanie kontaktów z dotychczasowymi kolegami z pracy, rozluźnienie więzi towarzyskich z rówieśnikami, choroby i ograniczenie samodzielności, śmierć współmałżonka i osób z najbliższego otoczenia – okres starości to czas, który wiąże się z kolejnymi stratami i często również narastającym poczuciem osamotnienia.

Problematykę izolacji społecznej osób starszych szczególnie uwydatnił okres pandemii. Raport „Oblicza Samotności”, przygotowany przez Szlachetną Paczkę (zobacz: Raport o samotności 2021. Pierwszy rok pandemii) zwraca uwagę, że:

  • co trzeci Polak powyżej 74. roku życia mieszka sam;
  • u 42% badanych osób w wieku powyżej 85 roku życia obserwuje się objawy depresji. Objawy depresyjne wśród osób starszych wiążą się z istotnym upośledzeniem funkcjonowania społecznego oraz gorszym stanem zdrowia psychicznego i fizycznego;
  • w 2018 r. około 10% osób starszych (65+) doświadczyło izolacji społecznej. Zdecydowanie częściej brakiem lub bardzo niskim poziomem kontaktów społecznych charakteryzowali się seniorzy w wieku co najmniej 75 lat niż grupa „młodszych seniorów”;
  • co czwarty Polak odczuł w ostatnim roku pogorszenie nastroju. Jedna na cztery osoby odczuwa spadek energii, a 17% zmaga się z bezsennością.

Wsparcie społeczne jest jednym z głównych czynników, którym przypisuje się zasadnicze znaczenie w osiąganiu wysokiej jakości życia osób w podeszłym wieku. Gdzie możemy go szukać?

 

Źródło: https://www.krakow.pl/aktualnosci/243830,26,komunikat,wspieramy_seniorow.html