Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

29 października 2022

Udar mózgu – co dalej?

Udar mózgu to jedna z głównych przyczyn trwałej niepełnosprawności wśród osób dorosłych. Przy okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu przypominamy nie tylko o znaczeniu edukacji i zwiększania świadomości społecznej dotyczącej profilaktyki i leczenia udaru mózgu, ale także podkreślamy potrzebę wsparcia osób, które mierzą się z długotrwałymi konsekwencjami zachorowania.

 

Dwie kobiety w trakcie rehabilitacji

 

Osoby po udarze mózgu mogą poczynić duże postępy w odzyskaniu sprawności i niezależności. Niektóre z objawów mogą się jednak utrzymywać. To między innymi:

  • niedowład i/lub osłabienie kończyn (zazwyczaj po jednej stronie ciała), drętwienie, bóle dłoni i stóp,
  • zaburzenia poznawcze (problemy m. in. z myśleniem, uwagą, uczeniem się, pamięcią),
  • problemy z rozumieniem lub ekspresją mowy,
  • zaburzenia emocjonalne, trudności z kontrolowaniem lub wyrażaniem emocji.

Na czym polega rehabilitacja po udarze?

Czas rekonwalescencji po udarze jest kwestią indywidualną – może zająć tygodnie, miesiące, a nawet lata. Część chorych wraca do pełni zdrowia, niektórzy zaś mierzą się z trwałym ograniczeniem sprawności. Rehabilitacja powinna zatem uwzględniać współpracę z fizjoterapeutami, logopedami, terapeutami zajęciowymi i psychologami:

  • Terapia mowy pomaga osobom, które doświadczają trudności z ekspresją lub rozumieniem mowy.
  • Fizjoterapia wykorzystuje ćwiczenia, które pomagają usprawnić chorego ruchowo i koordynacyjnie.
  • Terapia zajęciowa koncentruje się na efektywnej realizacji codziennych czynności, takich jak: jedzenie, picie, ubieranie się, kąpiel, czytanie i pisanie.
  • Terapia psychologiczna może pomóc w usprawnieniu funkcji poznawczych, ale także w radzeniu sobie z emocjonalnymi konsekwencjami choroby.

Opiekujesz się osobą po udarze mózgu? Skorzystaj z bezpłatnych form wsparcia – TUTAJ możesz się dowiedzieć więcej na temat usług realizowanych przez Centrum Wsparcia Opiekunów.

WSPARCIE JEST BEZPŁATNE dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit.