Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

28 sierpnia 2022

Terapia reminiscencyjna – na czym polega?

Fotografie, cenne przedmioty i ulubione piosenki – wszystkie te elementy mogą pomóc chorym z demencją w pobudzaniu wspomnień z przeszłości. Silne relacje z bliskim osobami i miejscami są podstawą specjalnej formy terapii, która pomaga przywoływać osobiste historie życiowe.

Co to jest terapia reminiscencyjna?

To forma terapii, która wykorzystuje wszystkie zmysły – wzrok, dotyk, smak, zapach i dźwięk – by pomóc chorym z demencją odtwarzać ważne wydarzenia, ludzi i miejsca z przeszłości. Różnego rodzaju bodźce (takie, jak: stare fotografie, przedmioty, filmy, nagrania z czasów młodości chorego) mogą okazać się pomocne w odwoływaniu się do przeżyć i doświadczeń seniorów.

Korzyści dla osób z demencją

W specjalistycznych ośrodkach – takich jak nasza Dzienna Placówka Opieki i Aktywizacji – terapia ta prowadzona jest w indywidualnie oraz w grupach przez wykwalifikowanych terapeutów, którzy unikając wywoływania nieprzyjemnych emocji, umiejętnie zachęcają podopiecznych do dzielenia się swoimi wspomnieniami i wspólnego dyskutowania na ich temat. Terapia ta, poza stymulowaniem procesów poznawczych oraz zdolności komunikacyjnych (zarówno werbalnych, jak i pozawerbalnych), wpływa również na nastrój, ponieważ koncentruje się na przywoływaniu pozytywnych, przyjemnych wspomnień.

Podkreśla się również korzystny wpływ terapii reminiscencyjnej na budowanie relacji pomiędzy opiekunem oraz jego podopiecznym – odgrywa bowiem istotne znaczenie w podtrzymywaniu poczucia tożsamości chorego, ale także pozwala bliskim poznać i zrozumieć jego indywidualną historię życiową.

Zobacz, jak wyglądały zajęcia z okazji Światowego Dnia Fotografii w Dziennej Placówce Opieki i Aktywizacji!