Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

21 czerwca 2023

Terapeutyczna rola muzyki

Muzyka to potężna siła, która wywołuje silne emocje, przywołuje ciepłe wspomnienia i pozwala wyrazić siebie. Przy okazji obchodzonego dziś Święta Muzyki przypominamy także o jej terapeutycznej roli – szczególnie w pracy z osobami starszymi.

 

Starszy mężczyzna słuchający muzyki przez słuchawki

 

Tego rodzaju zajęcia dla seniorów mogą być prowadzone indywidualnie lub grupowo – w zależności od założonych celów terapeutycznych. Terapia może koncentrować się na słuchaniu muzyki (muzykoterapia receptywna), wprowadzając dodatkowo elementy relaksacji, technik reminiscencyjnych (odwoływanie się do doświadczeń i przeżyć uczestnika) i wyobrażeniowych. Może też przybierać bardziej aktywną formę: z wykorzystaniem śpiewu, gry na instrumentach, improwizacji muzycznych, wspólnego tworzenia piosenek czy tańca. Muzykoterapia z powodzeniem sprawdza się również w pracy z osobami z demencją, a wybór utworów często odzwierciedla kulturę, pokolenie i osobiste doświadczenia danej osoby.

Jakie korzyści może nieść za sobą wykorzystanie muzyki w terapii osób starszych? To między innymi: poprawa nastroju, redukcja poziomu lęku i napięcia emocjonalnego, łagodzenie fizjologicznych aspektów reakcji stresowej (jak np. obniżenie ciśnienia krwi), łagodzenie bólu, stymulacja funkcji poznawczych, aktywizacja fizyczna czy ułatwienie komunikacji z otoczeniem.

Muzykoterapia stanowi jedną z najbardziej popularnych form terapii zajęciowej. Korzystają z niej także – w różnej formie – podopieczni naszej Dziennej Placówki Opieki i Aktywizacji. Kliknij i dowiedz się więcej na temat naszej Placówki!