Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

30 maja 2022

Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego, z którym żyje około 2,8 mln osób na całym świecie. Święto zostało zainicjowane w 2009 roku przez Międzynarodową Federację Stwardnienia Rozsianego (MSIF) i ma na celu budowanie wspólnoty, podnoszenie świadomości społecznej oraz walkę ze stereotypami.

 

 

Tegoroczna kampania ponownie podkreśla rolę i znaczenie więzi społecznych w radzeniu sobie z chorobą, zachęcając jednocześnie do solidarnego inicjowania działań, wzajemnego wspierania się, podejmowania współpracy z różnego rodzaju instytucjami na rzecz przezwyciężania barier społecznych i stygmatyzacji, promowania samoopieki i zdrowego życia z SM, dostępu do skutecznego leczenia.

Co to jest SM? To choroba neurologiczna o podłożu autoimmunologicznym, której przebieg może wyglądać bardzo różnorodnie. Objawy mogą obejmować zaburzenia ruchowe, niedowłady, zaburzenia równowagi, problemy z widzeniem, nadmierne i bolesne napięcie mięśni, przewlekłe zmęczenie i osłabienie kończyn, zaburzenia nastroju, osłabienie pamięci i uwagi. Stwardnienie rozsiane występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn, a większość osób zostaje zdiagnozowanych w wieku od 20 do 40 lat.

Nie ma leku, który mógłby wyleczyć SM, ale rozwój medycyny oraz dostępne terapie (których ważnym elementem jest odpowiednio dostosowana fizjoterapia) mogą znacznie spowolnić postęp choroby, by osoby ze stwardnieniem rozsianym mogły prowadzić niemal w pełni normalne i aktywne życie.

Jeżeli poszukujesz zajęć aktywizacyjnych (skoncentrowanych głównie wokół terapii zajęciowej oraz fizjoterapii) dla siebie lub bliskiego z SM, zapoznaj się z ofertą Dziennej Placówki Opieki i Aktywizacji – pobyt jest całkowicie bezpłatny! Więcej informacji pod numerem telefonu: 12 44 67 530, zachęcamy do kontaktu.