Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

3 stycznia 2022

Sala Doświadczania Świata w Dziennej Placówce

Badania dowodzą terapeutycznej skuteczności metody Snoezelen dla seniorów sprawnych poznawczo, jak i dla tych z zaburzeniami neuropoznawczymi. Przemyślana i celowa stymulacja polisensoryczna osób z demencją może spowolnić tempo rozwoju choroby oraz zmniejszyć objawy apatii i pobudzenia.

 

 

Czym jest Snoezelen? To specjalnie zaprojektowana przestrzeń, wypełniona przemyślaną ofertą bodźców wzrokowych, słuchowych, dotykowych, zapachowych, smakowych i kinestetycznych, które spełniają równolegle dwie funkcje – z jednej strony aktywizują za pośrednictwem nieinwazyjnej stymulacji polisensorycznej, z drugiej zaś wyciszają i uspokajają.

Terapia Snoezelen, która w Polsce znana jest pod nazwą Sali Doświadczania Świata, ma na celu stworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska, w którym podopieczny pozbawiony jest chaosu nakładających się na siebie bodźców, może swobodnie skupiać się na wybranych elementach otoczenia, ma możliwość reagowania w dowolnym tempie, z dowolną liczbą powtórzeń. Efektem tego rodzaju doświadczenia może być m.in. rozluźnienie i odprężenie, redukcja poziomu lęku i wzmocnienie poczucie bezpieczeństwa, pobudzenie zainteresowania otoczeniem, zmniejszenie pasywności, poprawa w zakresie komunikacji, stymulacja poznawcza.

Miejskie Centrum Opieki w Krakowie dysponuje certyfikowaną białą salą Snoezelen, wyposażoną między innymi w podgrzewane łóżko wodne, kolumnę wodną, kulę lustrzaną, sznury światłowodów, projektor, dyfuzor zapachu oraz całą gamę olejków eterycznych. Podopieczni Dziennej Placówki Opieki i Aktywizacji mogą więc swobodnie korzystać z sali pod okiem przeszkolonych w tej metodzie terapeutów zajęciowych.

To tyko jedna z form aktywizacji, oferowana przez naszą Dzienną Placówkę – więcej informacji na jej temat znajdziesz TUTAJ.

 

Źródło: Smrokowska-Reichmann, A. (2013), Snoezelen – Sala Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty. Wrocław: Fundacja Rosa