Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

26 października 2023

Projekt dobiega końca – czas podsumowań

Wraz z końcem października wygasa druga edycja projektu „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi”, realizowanego przy Miejskim Centrum Opieki w Krakowie. Dzięki niemu, wielu opiekunów rodzinnych miało możliwość utrzymania opieki nad bliskim w środowisku domowym, równocześnie otrzymując nieodpłatną pomoc ze strony doświadczonych specjalistów.

Co udało nam się osiągnąć?

  • Niemal 50 opiekunów zostało przeszkolonych w obszarze opieki i pielęgnacji osoby niesamodzielnej.
  • Ponad 100 rodzin skorzystało ze specjalistycznego poradnictwa (m. in. lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty czy psychologa) w czasie wizyt domowych, w codziennym środowisku podopiecznego.
  • Aż 310 osób niesamodzielnych skorzystało z całodobowego pobytu na oddziale opieki wytchnieniowej, a 127 seniorów uczestniczyło w różnorodnych zajęciach w ramach Dziennej Placówki Opieki i Aktywizacji – tym samym umożliwiając opiekunom zrobienie przerwy od codziennych wymagań związanych z opieką.

Ostatnie cztery lata uczyliśmy się od siebie wzajemnie. Poznawaliśmy historie i potrzeby kolejnych rodzin, nierzadko z podziwem obserwując determinację, zaangażowanie i oddanie, które wkładaliście w opiekę nad swoimi bliskimi.

Dziękujemy za ten wspólny czas i zaufanie, którym nas obdarzyliście.