Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

1 czerwca 2020

POMOC DLA SENIORA W OKRESIE KORONAWIRUSA

Nowa akcja pomocowa Caritas Polska zainicjowana w odpowiedzi na zagrożenie koronawirusem, szczególnie osób starszych, stanowiących dużą grupę podopiecznych organizacji.

Jak Pomaga Caritas Polska?
W wyniku rozprzestrzeniania się koronawirusa nastąpił problem z zakupem żywności przez osoby starsze. Część seniorów w związku z epidemią woli nie wychodzić ze swoich mieszkań, a w wielu sklepach brakuje podstawowych produktów. Caritas zapewnia samotnym i ubogim seniorom pomoc żywnościową,  zaopatrzenie w środki higieniczne i ochronne (płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki), wsparcie wolontariuszy w czynnościach wymagających wyjścia z domu, np. w zakupie leków, a także inne formy pomocy, np. opiekę psychologiczną.

Pomoc organizowana jest na poziomie diecezjalnym, gdzie wdrażane są rozwiązania najbardziej odpowiadające miejscowym potrzebom: specjalne dyżury telefoniczne, nabory wolontariuszy, przygotowywanie paczek żywnościowych, bezpośrednie formy dystrybucji pomocy (dowożenie posiłków, zakupy dla seniorów, itp.). Wsparcie ze strony Caritas Polska ma na celu zwiększenie zasięgu udzielanej pomocy.

Pomóż zrobić zakupy seniorom w swoim sąsiedztwie

Pobierz plakat z logo Caritas , uzupełnij swoimi danymi (numer telefonu lub mieszkania), powieś informacje na swojej klatce/drzwiach, aby senior wiedział, że może na Ciebie liczyć.    https://caritas.pl/pomocdlaseniora

Jak Pomaga Caritas Archidiecezji

Tel. 609 451 688

 

Kuchnia św. Brata Alberta Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie
Kuchnia działa, ale ze względu na stan epidemii wydaje posiłki tylko na wynos. Pracownicy proszą o zachowanie dużych odstępów w kolejce i przychodzenie z własnym pojemnikiem na zupę. Ludzi jest więcej, bo część kuchni przestała działać albo wydaje tylko suchy prowiant.

https://diecezja.pl/aktualnosci/caritas-pomaga-bez-przerwy/

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Punkt Socjalny Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Brzegach dysponuje żywnością z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, finansowanego przez Unię Europejską. Wydawać ją można jednak tylko osobom skierowanym przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które spełniają określone kryteria dochodowe, a te się nie zmieniły. Ułatwienie jest tylko takie, że do osób na kwarantannie, zakwalifikowanych do programu, żywność dowiozą służby mundurowe. W transport żywności włączyły się Wojska Obrony Terytorialnej.

https://diecezja.pl/aktualnosci/caritas-pomaga-bez-przerwy/

Starszym trzeba pomóc

W ramach rozszerzenia pomocy seniorom, osobom niepełnosprawnym i bezdomnym krakowska Caritas stara się dotrzeć do potrzebujących z paczkami z żywnością i środkami czystości. Pomoc trafia do osób starszych i chorych poprzez pracowników placówek Caritas w terenie, niektóre osoby proszą też o pomoc telefonicznie i po sprawdzeniu ich sytuacji pracownik lub wolontariusz Caritas przywozi im zakupy.

https://diecezja.pl/aktualnosci/caritas-pomaga-bez-przerwy/

Dyżur telefoniczny

W biurze Caritas trwa dyżur telefoniczny. W razie potrzeby prosimy o kontakt:
tel. 12 637 07 12, 12 638 07 08 lub e-mail: krakow@caritas.pl.

Dzieło pomocy św. Ojca Pio

Aktualnie w Centrum Dzieła przy ul. Smoleńsk 4 przez sześć dni w tygodniu (oprócz czwartku) wydawane są kanapki i ciepłe napoje, a także paczki żywnościowe, aby ograniczyć do niezbędnego minimum konieczność przemieszczania się po mieście. Prowadzone jest również wydawanie czapek, szalików i rękawiczek. Każdej niedzieli przy Smoleńsk 4 ok. 150 osób częstowanych jest ciepłą zupą. Pracownicy kapucyńskiej organizacji charytatywnej codziennie rozwożą także ciepłą zupę do ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Wielickiej w Krakowie, a do placówki przy ul. Rozrywki – czystą odzież. Działająca w Centrum Dzieła Kuchnia Społeczna s. Samueli jest w chwili obecnej zamknięta. Ekipa kuchni gotuje jednak obiady, a wolontariusze Dzieła i bracia kapucyni dowożą je do 30 starszych i schorowanych osób. https://diecezja.pl/aktualnosci/dzielo-pomocy-sw-ojca-pio-nie-schodzimy-z-warty-i-jestesmy-z-tymi-dla-ktorych-dzielo-istnieje/

„Gwidonowe okno” Sióstr Duchaczek

Siostry Kanoniczki Ducha Świętego przy ul. Szpitalnej 10 w Krakowie otworzyły „Gwidonowe okno”, przez które wydają posiłki najuboższym. Aby pomóc służbom medycznym duchaczki szyją maseczki.

https://diecezja.pl/aktualnosci/siostry-duchaczki-otworzyly-gwidonowe-okno-dla-bezdomnych-przy-ul-szpitalnej/

Źródło zdjęcia: https://www.canva.com/photos