Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

19 listopada 2019

Po konferencji

Opieka nad osobami starszymi i niesamodzielnymi wymaga przede wszystkim odpowiedniego podejścia do osoby, którą się opiekujemy. Podejście to powinno być pozytywne, holistyczne i pełne profesjonalizmu. Nad tym tematem zacne grono pracowników medycznych oraz z branży usług społecznych debatowało podczas konferencji:
„Wyzwania zdrowotne i społeczne w opiece nad osobą starszą i niesamodzielną”, która została zorganizowana przez Centrum Wsparcia Opiekunów przy Miejskim Centrum Opieki w Krakowie.
Konferencja była wyjątkową kombinacją zagadnień z wielu różnych dziedzin, czemu przyświecał jeden nadrzędny cel – przekazanie aktualnej wiedzy na temat sprawdzonych i nowatorskich metod terapeutycznych, najnowszych doniesień dotyczących skutecznej opieki i aktywizacji osób starszych i niesamodzielnych. Debatowano również nad tym, jak skutecznie komunikować się z osobami starszymi, które chorują na demencję oraz jak w profesjonalny sposób przekazać niepomyślne informacje pacjentowi i jego rodzinie. Nie zabrakło również zagadnień poświęconych odchodzeniu czy zasadom zdrowego odżywiania.
Podczas konferencji zostały przekazane bogate informacje dotyczące założeń Polityki Senioralnej Gminy Kraków jak również mogliśmy usłyszeć o działalności Gminy na rzecz osób starszych i niesamodzielnych. Swoją obecnością ubogacili konferencję przedstawiciele Gminy Kraków, którzy mają wpływ na kształt Polityki Senioralnej i Społecznej naszej Gminy.
Wydarzenie swoją obecnością uświetnili prelegenci, którzy oprócz najnowszej wiedzy dzielili się swoimi doświadczeniami z życia zawodowego i podawali przykłady pełne pasji i zaangażowania.
Konferencja była okazją do wymiany poglądów na temat różnych aspektów opieki natomiast udział wybitnych ekspertów i możliwość interdyscyplinarnej dyskusji ubogaciła to inspirujące wydarzenie i dodała motywacji do stawiania nowych coraz bardziej rozwojowych celów w tej dziedzinie.
Organizacja konferencji była na bardzo wysokim poziomie czego wyraz na każdym kroku dawali uczestnicy. W tym miejscu dziękujemy wszystkim za przybycie i stanie się częścią jakże ważnej dyskusji.

Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak oczekiwać kolejnej konferencji, która pozwoli na kontynuację zapoczątkowanej dyskusji o wyzwaniach zdrowotnych i społecznych nad osobą starszą i niesamodzielną.
A już dziś zapraszamy do śledzenia naszej strony  internetowej.

Powiązane aktualności

19 października 2019

Zapraszamy na konferencję

Zapraszamy na konferencję organizowaną dla pracowników służby zdrowia pracowników socjalnych i innych służb wspierających osoby niesamodzielne i ich opiekunów Serdecznie zapraszamy w dniach 15-16 listopada 2019 r. na bezpłatną konferencję organizowaną przez Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie. Konferencja adresowana jest do wszystkich pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych i […]