Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

8 marca 2023

Opiekun nie musi być kobietą

Kiedy myślimy o opiekunie osoby niesamodzielnej, zwykle mamy przed oczami kobietę w średnim wieku, sprawującą opiekę nad starzejącym się, chorującym członkiem rodziny. I chociaż statystyki  nadal potwierdzają ten stereotyp, to równocześnie wskazują jednak na tendencje do zmian w kierunku równouprawnienia płci w tej sferze oraz stopniowego zwiększania udziału mężczyzn w opiece nad bliskimi.

 

Starszy mężczyzna ściskający dłoń młodszego mężczyzny

 

Na całym świecie obserwuje się znaczny wzrost liczby nieformalnych opiekunów rodzinnych. Szybko starzejąca się populacja i obciążone systemy opieki zdrowotnej nakładają na barki wielu rodzin dodatkowe obowiązki w zakresie zdrowia i opieki, powodując, że wielu mężczyzn decyduje się na podjęcie długoterminowej opieki nad członkiem rodzin. Nie bez znaczenia pozostaje także wychowanie w rodzinie, społeczności lub środowisku kulturowym, w których zadania opiekuńcze nie są już postrzegane i określane są jako „praca kobieca”. Wraz ze zmianami we współczesnym życiu i strukturach rodzinnych możemy zauważyć, że podział ról w opiece się zmienia. Młodsze pokolenia rzucają wyzwanie tradycyjnym poglądom, definiującym nasze role i oczekiwania w oparciu o płeć.

Co więcej, coraz większą trudność w opiece nad osobami starszymi stanowi demencja. Według Alzheimer’s Association prawie ⅔ wszystkich osób, u których rozpoznano chorobę Alzheimera, to kobiety – oczekuje się, że w najbliższych dziesięcioleciach liczba diagnoz wzrośnie, powodując równocześnie zwiększenie liczby opiekunów płci męskiej. Warto zatem nieustannie podkreślać, że mężczyźni są  w stanie zapewnić równie efektywną opiekę nad bliską osobą, co kobiety.

Zapotrzebowanie na opiekę nad osobami starszymi i opiekę długoterminową stopniowo rośnie, to ważne więc, by wspierać mężczyzn w podejmowaniu ról opiekuńczych nie tylko w kontekście rodzinnym, ale i zawodowym. Sprawdź, czy możemy Ci w tym jakoś pomóc – zapoznaj się z ofertą bezpłatnych usług na naszej stronie.