Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

8 marca 2023

Opiekun nie musi być kobietą

Kiedy myślimy o opiekunie osoby niesamodzielnej, zwykle mamy przed oczami kobietę w średnim wieku, sprawującą opiekę nad starzejącym się, chorującym członkiem rodziny. I chociaż statystyki  nadal potwierdzają ten stereotyp, to równocześnie wskazują jednak na tendencje do zmian w kierunku równouprawnienia płci w tej sferze oraz stopniowego zwiększania udziału mężczyzn w opiece nad bliskimi.

Starsza para siedząca na kanapie z książką

Na całym świecie obserwuje się znaczny wzrost liczby nieformalnych opiekunów rodzinnych. Szybko starzejąca się populacja i obciążone systemy opieki zdrowotnej nakładają na barki wielu rodzin dodatkowe obowiązki w zakresie zdrowia i opieki, powodując, że wielu mężczyzn decyduje się na podjęcie długoterminowej opieki nad członkiem rodziny. Nie bez znaczenia pozostaje także wychowanie w rodzinie, społeczności czy środowisku kulturowym, w których zadania opiekuńcze nie są już sztywno postrzegane i określane jako „praca kobieca”. Młodsze pokolenia rzucają wyzwanie tradycyjnym poglądom, definiującym nasze role i oczekiwania w oparciu o płeć.

Według Alzheimer’s Association prawie ⅔ wszystkich osób, u których rozpoznoznaje się chorobę Alzheimera, to kobiety – szacuje się, że w najbliższych dziesięcioleciach liczba diagnoz wzrośnie, powodując równocześnie zwiększenie liczby opiekunów płci męskiej (najcześciej to mężowie przejmują opiekę nad chorującymi żonami). Warto zatem nieustannie podkreślać, że jakość opieki niekoniecznie zależy od płci, a mężczyżni często z powodzeniem realizują obowiązki wynikające z nowej roli.

Zapotrzebowanie na opiekę nad osobami starszymi i opiekę długoterminową stopniowo rośnie, ważne więc, by wspierać mężczyzn w podejmowaniu ról opiekuńczych nie tylko w kontekście rodzinnym, ale i zawodowym. Sprawdź, czy możemy Ci w tym pomóc – zapoznaj się z ofertą bezpłatnych usług na naszej stronie.