Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

19 lipca 2021

Opieka wytchnieniowa – nowa usługa!

Codzienna opieka nad osobą z niepełnosprawnością bywa nie lada wyzwaniem. W odpowiedzi na potrzeby opiekunów, kolejna edycja projektu „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie” została poszerzona o nową usługę opieki wytchnieniowej.

 
 
 
Jak to działa?

Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Oferujemy profesjonalną opiekę nad osobą niesamodzielną w ramach czasowego, całodobowego pobytu na naszym oddziale. Usługa realizowana jest głównie przez zespół opiekunów i pielęgniarek (pracujących w systemie 12-godzinnym), ale także fizjoterapeutę.

Zapewniamy wyżywienie (śniadanie, obiad i kolację), jak również niezbędny sprzęt medyczny, pielęgnacyjny, rehabilitacyjny oraz  możliwość korzystania z zaplecza do prowadzenia terapii zajęciowej (w tym swobodny dostęp do ogrodu sensorycznego).


 

Do kogo skierowana jest usługa?

Do  opiekunów nieformalnych, którzy wymagają wsparcia z uwagi na okresowy brak możliwości sprawowania opieki nad osobą niesamodzielną lub też po prostu czasową potrzebę odpoczynku.

 

 

Jak długo trwa pobyt?

Czas objęcia usługą wynosi nieprzerwanie od 2 do 4 tygodni.

 
Gdzie?

Oferujemy pobyt w odnowionym pawilonie Miejskiego Centrum Opieki, przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie. Podopieczni mają tu do dyspozycji pokoje jedno- lub dwuosobowe, łazienki przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, pokój jadalno-wypoczynkowy, pokój socjalny, dostęp do kuchni. Pokoje wyposażone są w niezbędny sprzęt: łóżka medyczne, sofy, fotele, stoliki, szafy, telewizory i radia, by warunki pobytu przypominały pobyt domowy.

 

Usługi realizowane są BEZPŁATNIE!

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego).