Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

30 grudnia 2021

Opieka wytchnieniowa jako jedna z form wsparcia opiekunów

Opieka nad osobą przewlekle chorującą czy niesamodzielną wymaga całodobowego zaangażowania – to naturalne, że od czasu do czasu potrzebujesz przerwy, by zadbać o własne potrzeby. Właśnie w takich sytuacjach pomocna może okazać się usługa opieki wytchnieniowej.

 

fot. M. Kamiński

 

Opieka wytchnieniowa zapewnia tymczasową ulgę głównemu opiekunowi, umożliwiając zrobienie przerwy od codziennych wymagań związanych z opieką nad chorym lub niepełnosprawnym członkiem rodziny. Opiekunowie czasami potrzebują czasu na odpoczynek i relaks, wyjazd na wakacje, zakupy, wizyty lekarskie, pracę czy rehabilitację.

Opieka wytchnieniowa może odbywać się w miejscu zamieszkania osoby niesmodzielnej, w ośrodkach opieki dziennej lub w placówkach opiekuńczych, które oferują noclegi. Czas trwania tego typu usługi bywa różny. Niezależnie jednak od tego, czy chodzi o zaledwie kilka godzin w tygodniu, czy o kilka dni, taka forma wsparcia może pomóc złagodzić ciężar opieki rodzinnej, obniżyć poziom odczuwanego stresu, odzyskać energię, a nawet zapobiec izolacji i wypaleniu. Może również przynieść korzyści osobie, którą się opiekujesz, poprzez zapewnienie jej różnorodności oraz stymulacji.

Warto rozważyć opiekę wytchnieniową, jeżeli jesteś odpowiedzialny za kogoś, kto: cierpi na chorobę nowotworową, demencję, jest po udarze mózgu czy też wymaga opieki ze względu na niepełnosprawność intelektualną czy ruchową.

Poszukiwanie wsparcia i dbanie o własne zdrowie to kluczowe działania sprzyjające efektywnej i satysfakcjonującej realizacji obowiązków opiekuna. Centrum Wsparcia Opiekunów również oferuje bezpłatne usługi opieki wytcheniowej – TUTAJ możesz się dowiedzieć więcej na temat całodobowego oddziału opieki wytcheniowej oraz Dziennej Placówki Opieki i Aktywizacji, działających przy Miejskim Centrum Opieki w Krakowie.