Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

14 lutego 2022

Nowy kierownik Menadżera Opieki

Dr Michał Gwiżdż dołączył do Centrum Wsparcia Opiekunów na stanowisku psychologa – kierownika zespołu realizującego usługę Menadżera Opieki. Witamy na pokładzie i życzymy satysfakcji z nowej pracy!

 

Michał Gwiżdż – psycholog, kulturoznawca, doktor nauk humanistycznych. Specjalista terapii środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wykładowca akademicki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Europejska).

Od blisko dwudziestu lat zajmuje się problematyką zespołów otępiennych. Prowadzi szkolenia dla kadr pomocy społecznej i grupy wsparcia dla rodzin. Obszar jego zainteresowań badawczych obejmuje: zespoły otępienne, syndrom wypalenia u opiekunów formalnych i nieformalnych, uwarunkowania rezyliencji, literaturę i psychologię okresu radzieckiego. Lubi, jak jest ciepło i góry (tam akurat może być zimno).

 

Głównym zadaniem Menadżera Opieki jest pomoc opiekunom w organizacji i efektywnej realizacji opieki nad bliskim w środowisku domowym. Oprócz wsparcia psychologa, usługa oferuje także bezpłatne poradnictwo ze strony lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, pracownika socjalnego i opiekuna – więcej informacji TUTAJ.