Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

24 października 2021

Menadżer Opieki wsparciem w roli opiekuna

Choroba członka rodziny często wymaga reorganizacji życia rodzinnego oraz przyjęcia obowiązków, do których być może nie czujesz się odpowiednio przygotowany. Poszukujesz wsparcia i wskazówek dotyczących różnych aspektów opieki nad bliskim? Skorzystaj z usługi indywidualnego doradztwa, by jak najlepiej odnaleźć się w­ nowej roli.
 
Lekarka rozmawiająca z pacjentką przy stole

 

Głównym celem usług Menadżera Opieki jest pomoc opiekunom w organizacji i efektywnej realizacji opieki nad bliskim w środowisku domowym. Jak to wygląda w praktyce? Doświadczony zespół specjalistów (lekarz, pielęgniarka, psycholog, fizjoterapeuta, pracownik socjalny i opiekun) służą poradnictwem i instruktażem w ramach cyklicznych wizyt w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej oraz jej opiekuna.

W ciągu miesiąca opiekun może otrzymać wsparcie w postaci:

  • 2 wizyt lekarskich,
  • 2 wizyt pielęgniarki,
  • 1 wizyty psychologa,
  • 2 wizyt fizjoterapeuty,
  • 1 wizyty pracownika socjalnego,
  • 2 wizyt opiekuna.

Sposób realizacji usługi (w tym częstotliwość, jak i dobór personelu medycznego, udzielającego doradztwa) oraz jej czas trwania ustalane są jednak indywidualnie, w dostosowaniu do diagnozy potrzeb, opracowanego planu pomocy oraz stanu zdrowia podopiecznego.

Im więcej wiesz, tym mniej niepokoju będziesz odczuwać w realizacji opieki nad bliskim!

TUTAJ możesz zapoznać się z ofertą bezpłatnych usług, realizowanych przez Centrum Wsparcia Opiekunów.

WSPARCIE JEST BEZPŁATNE dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit.