Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

11 października 2020

Jak przygotować się do ewentualnej hospitalizacji?

Przygotowując się do hospitalizacji, można sobie zaoszczędzić niepotrzebnych nerwów. Hospitalizacja nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy. Odpowiednio się do niej przygotowując można zaoszczędzić stresu.

Na co warto zwrócić szczególną uwagę przed planowanym pobytem w szpitalu

Zabierz ze sobą całą dokumentację medyczną, w tym wyniki wcześniejszych badań. Przygotuj listę przyjmowanych leków i sposób ich dawkowania. Dzięki temu lekarz prowadzący może szybko sprawdzić, jak wyglądał dotychczasowy przebieg leczenia. Zabierz ze sobą zapas leków, które stale przyjmujesz w związku z chorobą przewlekłą, która nie jest bezpośrednią przyczyną hospitalizacji. Przygotuj ubrania, przybory toaletowe, ręczniki, inne potrzebne Ci podczas pobytu w szpitalu przedmioty (czasem szpital wymaga przyniesienia własnych sztućców, kubków, itp.). Zapytaj o zalecenia lekarza na dzień przyjęcia do szpitala, np. czy w dniu przyjęcia należy zgłosić się po zjedzeniu lekkiego śniadania, czy na czczo, czy przyjąć poranne leki.

Jak przygotować się do hospitalizacji – wybór szpitala

W przypadku planowanego leczenia szpitalnego możesz samodzielnie wybrać placówkę, z której usług chcesz skorzystać. Możesz wybierać spośród placówek, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W szpitalach nie obowiązuje rejonizacja. Należy jednak pamiętać, że szpital nie ma obowiązku przyjęcia każdego pacjenta, na przykład w sytuacji, kiedy w danym momencie brak jest wolnych miejsc. Szpital nie może odmówić pomocy pacjentowi jedynie w sytuacji nagłej, zagrażającej życiu.

Zasady rejestracji w placówce medycznej – rejonizacja

Nie możesz zostać odesłany w sytuacji, gdy wybrany został świadczeniodawca na podstawie uzyskanego skierowania do leczenia w rodzaju: rehabilitacji leczniczej, opieki psychiatrycznej,  leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (poradnie specjalistyczne), leczenia uzależnień, opieki długoterminowej i hospicyjno-paliatywnej.

Zasady rejestracji w placówce medycznej – wrażliwe informacje

  • Pracownik rejestracji nie powinien zadawać bardzo szczegółowych pytań związanych z chorobą, jej przyczynami i przebiegiem. Mogą one dotyczyć jedynie obszaru pozwalającego na rejestrację. Ma więc prawo zapytać o imię i nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania. Ewentualnie może poprosić o numer telefonu, by potwierdzić wizytę. Poza możliwością zapisania się do lekarza, masz prawo otrzymać kompletną informację o:
  • zakresie świadczeń udzielanych w konkretnej placówce,
  • kolejce oczekujących na świadczenia,
  • porach zapisywania się do lekarzy,
  • dokumentach niezbędnych przy przyjęciu do lekarza,
  • adresach miejsc wykonywania zleconych badań diagnostycznych,
  • zasadach udostępniania dokumentacji medycznej,
  • innych istotnych informacjach związanych z organizacją placówki medycznej.

Jeśli e-WUŚ (system elektronicznej weryfikacji świadczeniobiorców) nie potwierdził, że jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, musisz przedstawić odpowiedni dokument.

Jak przygotować się do hospitalizacji – skierowanie

Jeżeli wybrałeś już szpital, pamiętaj o tym, by zarejestrować skierowanie. Zgłoś się do wybranej placówki. Wtedy zostaniesz wpisany na listę oczekujących. W piśmie znajdziesz następujące informacje:

  1. zakwalifikowanie do konkretnej kategorii medycznej, zgodnie z przyjętymi kryteriami medycznymi,
  2. termin udzielenia świadczenia medycznego wraz z uzasadnieniem takiej, a nie innej daty.

Oryginał skierowania powinieneś dostarczyć do placówki w ciągu 14 dni od rejestracji. Zanim zgłosisz się na izbę przyjęć, przygotuj kopię dokumentacji medycznej. Zapoznaj się również z regulaminem organizacyjnym placówki i prawami pacjenta. W ten sposób dowiesz się, jak wygląda plan dnia na oddziale, godziny posiłków i wizyt. Informację o prawach pacjenta znajdziesz w szpitalu, w miejscu ogólnodostępnym, na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta: www.bpp.gov.pl lub za pośrednictwem infolinii: 800-190-590.

Zasady rejestracji w placówce medycznej – osobista rejestracja

Pamiętaj, że nie musisz osobiście się rejestrować i nikt nie może Cię do tego zmusić. Możesz zarejestrować się osobiście, telefonicznie, listownie, drogą elektroniczną (jeśli placówka ma odpowiednie oprogramowanie) oraz za pośrednictwem osoby trzeciej. Pracownik rejestracji jest zobowiązany poinformować Cię o dacie i godzinie wizyty.

Zasady rejestracji w placówce medycznej – wybór terminu

Świadczeniodawca nie może wyznaczyć konkretnego dnia lub godzin zapisów do lekarzy. Jest to niezgodne z prawem. Masz prawo zapisać się na wizytę w dowolnie wybranym przez siebie dniu, w godzinach pracy rejestracji.

Zasady rejestracji w placówce medycznej – ciągłość leczenia

Termin wizyty kontrolnej powinien zostać ustalony podczas bieżącej wizyty u lekarza. To lekarz ma obowiązek zadbać o ciągłość leczenia, a nie pracownik rejestracji. Jeśli leczysz się w poradni specjalistycznej w ramach ciągłości i kontynuacji leczenia, nie możesz być wpisany na listę oczekujących na świadczenia zdrowotne. Nie możesz być traktowany na równi z pacjentami, którzy oczekują na pierwszą wizytę lekarską. Takie działanie jest niezgodne z zasadami udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zasady rejestracji w placówce medycznej – skierowania do specjalisty

Na pierwszą wizytę u specjalisty jesteś przyjmowany na podstawie skierowania. Zostaniesz objęty leczeniem specjalistycznym aż do czasu jego zakończenia. Nie musisz cyklicznie aktualizować skierowania. Dotyczy to wszystkich kolejnych wizyt specjalistycznych, zarówno w konkretnym roku kalendarzowym, jak i później. W przypadku nieobecności specjalisty, pracownik rejestracji powinien Cię poinformować o sposobie zorganizowania opieki specjalistycznej w danym okresie. Taka informacja powinna być dostępna zarówno w miejscu realizacji świadczeń, jak i siedzibie świadczeniodawcy.

Zasady rejestracji w placówce medycznej – zmiana terminu wizyty

Świadczeniodawca powinien Cię poinformować o ewentualnej zmianie terminu realizacji świadczenia. Jeśli natomiast to Ty nie możesz stawić się na wizytę w konkretnym terminie, również powinieneś o tym powiadomić świadczeniodawcę, biorąc pod uwagę dobro innych pacjentów oczekujących.

 

ww.medonet.pl/zdrowie,jak-przygotowac-sie-do-hospitalizacji-,artykul,1735093…

Źródło zdjęcia: https://www.canva.com/photos/