Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

21 kwietnia 2020

FORMY WSPARCIA DLA SENIORÓW W OKRESIE PANDEMII

1. Specjalna infolinia

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji.

Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00.

W sytuacjach wymagających szczególnego wsparcia także MGOPS Wieliczka uruchomił specjalny numer telefonu 12 278 21 40, pod którym można uzyskać informacje i pomoc.

 2. Zakupy dla seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Krakowie uruchomił usługę „Zakupy dla Seniora” adresowaną do mieszkańców Krakowa w wieku powyżej 60. roku życia, którzy zamieszkują samotnie lub z drugą osobą w podeszłym wieku lub z niepełnosprawnością, a w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną nie powinni opuszczać domu.

KOSZT ZAKUPU NIEZBĘDNYCH ARTYKUŁÓW POKRYWA ZAINTERESOWANY!

W celu dotarcia z usługą do jak największej liczby osób, zasadne jest, aby kwota zgłaszanych zakupów nie była wyższa niż 150 zł, płatna po przyniesieniu zakupów.

Osoba potrzebująca pomocy może zgłosić konieczność dokonania zakupów raz w tygodniu.

W ramach usługi, pracownicy Ośrodka, współpracujący z Ośrodkiem wolontariusze – harcerze dokonują zakupów podstawowych artykułów spożywczych, środków czystości i higienicznych w ilościach  niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w wybranym hipermarkecie posiadającym szeroki asortyment artykułów.

Zgłoszenia przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pod numerem telefonu +48 887 202 948 w terminie od poniedziałku do piątku od godz. 8.00  do godz. 14.30 lub na adres: senior@mops.krakow.pl.

Zakupy są dostarczane od godz. 8.00 w dni robocze w następnym dniu po zgłoszeniu.

Podczas rozmowy z pracownikiem MOPS należy podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Ponadto osoba zostanie poproszona o podanie Numeru PESEL – w celu weryfikacji wieku oraz braku możliwości zaopatrzenia w zakupy przez innych członków rodziny.

3. Dostarczanie żywności dla osób przebywających na kwarantannie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) realizuje usługę dostarczania żywności (w tym ciepłych posiłków) dla mieszkańców Krakowa  przebywających na kwarantannach domowych, które nie mają możliwości zapewnienia sobie wsparcia innych osób.

KOSZT ZAKUPU NIEZBĘDNYCH ARTYKUŁÓW  ORAZ POSIŁKÓW POKRYWA ZAINTERESOWANY!

Osoby objęte kwarantanną domową oraz pozostające w izolacji (zgłoszone do SANEPIDU) w celu uzyskania pomocy w formie żywności  prosimy o zgłaszanie się:

– telefonicznie na nr: +48 887 202 946, +48 887 202 947 (od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 19:00,, sobota-niedziela od godz. 10:00 do 14:00)

lub

– za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: kontakt@mops.krakow.pl (poniedziałku do piątku od godz. 19:00 do godz. 8.00, sobota-niedziela od godz.14:00 do 10:00)

Dostarczanie zakupów odbywa się zgodnie z poniższymi zasadami:

– zakupy zamówione od poniedziałku do czwartku do godz. 14:30 będą dostarczane w dniu następnym;

– zakupy zamówione w czwartek po 14:30 i w piątek do godz. 14:30 będą dostarczane w poniedziałek po godz. 9:00;

– zakupy zamówione w piątek po 14:30 lub w sobotę i niedzielę, będą dostarczane we wtorek po godz. 9:00

4. Paczki żywnościowe dla osób przebywających na kwarantannie

Osoby przebywające w kwarantannie, które osiągają dochody nieprzekraczające 200% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej, tj. 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, mają możliwość skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)- Podprogram 2019.

W ramach programu możliwe jest otrzymanie paczek żywnościowych z podstawowymi produktami tj. mleko, makaron, ryż, cukier, olej, konserwa mięsna, konserwa rybna, konserwa warzywna, sok jabłkowy.

Warunkiem skorzystania przez osoby przebywające w kwarantannie z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2019 jest zgłoszenie telefoniczne wniosku z prośbą o otrzymanie pomocy do Filii MOPS właściwej ze względu na miejsce pobytu osób/rodzin – https://www.mops.krakow.pl/znajdz-filie. Skierowanie zostanie wydane przez MOPS na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Dane będą pozyskiwane przez pracowników socjalnych za pośrednictwem telefonu lub innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Wydane skierowania będą przekazywane bezpośrednio przez MOPS do podmiotów dystrybuujących żywność na terenie Krakowa tj. Banku Żywności, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Natomiast paczki z żywnością będą dostarczane do miejsca pobytu osób/rodzin przebywających w kwarantannie przez Policję, OSP, WOT.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Filia nr 8 MOPS – ul. Na Kozłówce 27
nr tel.: 12 659 12 86, 12 659 12 68
e-mail: f8@mops.krakow.pl

Dane teleadresowe innych Filii MOPS są na stronie internetowej portalu wsparciedlaopiekuna.pl w Poradniku w zakładce: Baza wiedzy

Źródło zdjęcia: https://www.canva.com/photos