Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

10 września 2022

Fizjoterapia osób starszych

Z wiekiem nasze ciało ulega zmianom, a niektóre z nich mogą wiązać się z trudnościami w zakresie mobilności i równowagi, często prowadząc do upadków i złamań. Fizjoterapia nie zatrzymuje procesów starzenia się, może jednak zmniejszyć wpływ, jaki wywierają na samopoczucie i codzienne funkcjonowanie seniorów. Przy okazji obchodzonego w tym miesiącu Światowego Dnia Fizjoterapii, podkreślamy szczególną rolę oddziaływań fizjoterapeutycznych w utrzymaniu sprawności ruchowej osób starszych. Jakie niesie za sobą korzyści?

Utrzymanie niezależności

Wychodzenie na zakupy, chodzenie po schodach, sprzątanie domu – codzienne obowiązki wymagają ruchu fizycznego, który z wiekiem staje się wyzwaniem. W wielu przypadkach fizjoterapia może pomóc utrzymać, a często nawet zwiększyć zdolność wykonywania pewnych czynności. Sprawność fizyczna ma z kolei znaczący wpływ na  poczucie niezależności oraz odczuwaną jakość życia seniora.

Korzyści dla zdrowia psychicznego

Dobra kondycja psychiczna jest równie ważna jak zdrowie fizyczne. Badania wskazują, że zdolność do utrzymania sprawności fizycznej poprawia ogólny stan zdrowia, korzystnie wpływając na samopoczucie psychiczne i społeczne funkcjonowanie. Ćwiczenia fizjoterapeutyczne mogą również redukować objawy lęku i obniżonego nastroju.

Powrót do zdrowia przed i po operacji

Fizjoterapia wspomaga powrót do zdrowia osób po operacji, ale może także odegrać ważną rolę w przygotowaniu do leczenia operacyjnego. Ćwiczenia fizyczne chronią i wzmacniają wydolność układu krążenia, a pooperacyjna fizjoterapia może usprawnić i zwiększyć mobilność organizmu.

Prewencja chorób

Brak aktywności fizycznej może wpływać na powstawanie i przebieg niektórych schorzeń. Regularne ćwiczenia nie tylko zmniejszają ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, ale również zapobiegają rozwojowi cukrzycy oraz wspomagają proces jej leczenia.

Leczenie bólu

Istnieje wiele rodzajów bólu, które można złagodzić dzięki odpowiednio dobranej, profesjonalnej terapii. Fizjoterapia może stać się doskonałym sposobem na ponowne zwiększenie aktywności fizycznej, jak również poprawę codziennego komfortu życia seniora.

 

Jak możemy pomóc?

Centrum Wsparcia Opiekunów bierze pod uwagę ogromne znaczenie fizjoterapii w procesie opieki i aktywizacji osób starszych. Oferujemy wsparcie fizjoterapeuty w ramach:

  • SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH

Możliwość skorzystania ze szkolenia prowadzonego przez doświadczonego fizjoterapeutę.

  • OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

W trakcie czasowego, całodobowego pobytu podopieczni mają możliwość skorzystania ze wsparcia fizjoterapeuty.

  • MENADŻERA OPIEKI

Cykliczne wizyty personelu medycznego – w tym fizjoterapeuty – w Twoim domu.

  • DZIENNEJ PLACÓWKI OPIEKI I AKTYWZACJI

Placówka, obok innych zajęć, organizuje również fizjoterapię w świetnie wyposażonej sali gimnastycznej.

TUTAJ dowiesz się więcej na temat bezpłatnych usług realizowanych przez Centrum Wsparcia Opiekunów.

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Źródło: https://www.homage.com.my/health/5-benefits-of-physiotherapy-for-the-elderly/