Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

20 lutego 2020

Kolejne szkolenia dla opiekunów nieformalnych już w marcu – zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH OSÓB NIESAMODZIELNYCH do udziału w praktycznych szkoleniach grupowych. Spotkania odbywają się w siedzibie Miejskiego Centrum Opieki przy ul. Wielickiej 267.

W marcu bieżącego roku mamy wolne miejsca na szkolenia grupowe w terminach:
  • 21-22 marca 2020 r.
  • 28-29 marca 2020 r.

W bezpłatnych szkoleniach mogą wziąć udział opiekunowie nieformalni zamieszkali na terenie Gminy Wieliczka lub Gminy Miejskiej Kraków. Zajęcia są prowadzone w niewielkich grupach przez wykwalifikowany personel, między innymi: psychologa, pielęgniarkę i fizjoterapeutę.  Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych i certyfikat. Zapewniamy również catering podczas szkolenia.

Uczestnicy szkoleń uzyskają praktyczną wiedzę m.in. z zakresu:
  • Pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.
  • Czynności pielęgnacyjno-higienicznych u chorego leżącego.
  • Przemieszczania i sadzania chorych bez użycia pomocy technicznych i z ich użyciem, z uwzględnieniem zasad bezpiecznego przemieszczania.
  • Stosowania profilaktyki powikłań związanych z długotrwałym unieruchomieniem (w tym odleżyn, przykurczów, itp.).
  • Komunikowanie się z chorym, udzielanie wsparcia,
  • Współpracy z jednostkami ochrony zdrowia.
Aby zgłosić się na szkolenie skontaktuj się z nami:

(+12) 44 67 500
(+12) 44 67 508
(+12) 44 67 590

UWAGA! Ilość miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępny są w zakładce USŁUGI

Zapraszamy na szkolenia dla opiekunów nieformalnych