Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

8 kwietnia 2020

COVID-19 POZOSTAŃ W DOMU

Drodzy Opiekunowie i Podopieczni,

mamy nadzieję, że jesteście zdrowi. Nasz świat przechodzi bezprecedensowy i egzystencjonalny kryzys, który powoduje spustoszenie zdrowia ludzi na niewyobrażalnym poziomie. Koronawirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19, znalazł nas nieprzygotowanych i niezdolnych do obrony przed tym niewidzialnym, ale śmiertelnym wrogiem. Jednak możemy go pokonać, jeśli wszyscy sobie nawzajem pomożemy i zastosujemy się do rad Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO), Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i rządu.

Kluczowe przesłania, to:

  1. pozostań w domu, chyba że jest to absolutnie konieczne lub pilne, aby opuścić dom,
  2. przebywając na zewnątrz domu unikaj tłumów i trzymaj się co najmniej jeden metr, najlepiej dwa metry z dala od innych osób,
  3. często myj ręce ciepłą wodą i mydłem przez co najmniej 20 sekund.

Rekomendowany przez WHO rodzaj środków ochrony indywidualnej (ŚOI):

– dla Opiekunów, z uwzględnieniem okoliczności (dom), zakresu podejmowanych czynności:  (1) wejście do pokoju podopiecznego, ale nie obejmujące bezpośredniej opieki lub pomocy – maska medyczna; (2) bezpośrednia opieka lub kontakt z kałem, moczem lub wydzielinami pacjenta z COVID-19 – rękawice, maska medyczna, fartuch bez rękawów foliowy przedni (jeśli jest ryzyko kontaktu z wydalinami).

– dla Podopiecznych z objawami z dróg oddechowych, z uwzględnieniem okoliczności (dom), zakresu podejmowanych czynności: jakiekolwiek – zachowanie dystansu co najmniej 1 m, zapewnienie maski medycznej Podopiecznemu, jeśli ją toleruje.

– dla osób bez objawów z dróg oddechowych, z uwzględnieniem okoliczności (przestrzeń publiczna, np. centrum handlowe), zakresu podejmowanych czynności: jakiekolwiek – ŚOI niewymagane.

Epidemiolodzy są zdania, że pandemia może być z nami jeszcze przez kilka miesięcy. Mamy to na uwadze oraz fakt, że zdrowie i dobro Opiekunów, Podopiecznych są dla nas najważniejsze. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie może spowodować wstrzymanie pracy Dziennej Placówki Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych, usług Menadżera Opieki oraz wypożyczalni sprzętu medycznego, szkoleń. Wiemy, że możecie być rozczarowani tak jak my, ale ten ogromny kryzys światowy jest poza naszą kontrolą.

Przesyłamy Wam najlepsze życzenia w nadziei, że wszyscy spotkamy się jak najszybciej będzie to możliwe z punktu widzenia epidemiologicznego, Naszego i Waszego bezpieczeństwa.

Uważajcie, bądźcie bezpieczni i pozostańcie zdrowi!