Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

20 stycznia 2023

Centrum Wsparcia Opiekunów wkracza w nowy rok

Jeszcze przez pół roku opiekunowie rodzinni mogą korzystać z bezpłatnych form wsparcia w ramach realizowanej drugiej edycji projektu „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi”, współfinansowanego ze środków unijnych. Przypominamy zatem, w jaki sposób możemy Ci pomóc.

Usługa daje opiekunowi możliwość organizacji czasu dla siebie (by zadbać o codzienne sprawy lub własne zdrowie, ale też po prostu odpocząć). To czasowy (od 2 do 4 tygodni), całodobowy pobyt osoby niesamodzielnej na oddziale, pod opieką zespołu opiekunów, pielęgniarek i fizjoterapeuty. Oddział zapewnia wyżywienie (śniadanie, obiad i kolację), jak również niezbędny sprzęt medyczny, pielęgnacyjny, rehabilitacyjny oraz możliwość korzystania z zaplecza do prowadzenia terapii zajęciowej.

Głównym zadaniem Menadżera Opieki jest pomoc rodzinom w organizacji i efektywnej realizacji opieki nad osobą niesamodzielną w miejscu jej zamieszkania. To cały zespół specjalistów (lekarz, pielęgniarka, psycholog, fizjoterapeuta, pracownik socjalny i opiekun medyczny), który dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą w trakcie cyklicznych wizyt domowych. Czas trwania usługi doradztwa ustalany jest indywidualnie, według potrzeb i stanu zdrowia osoby niesamodzielnej. Tego rodzaju wsparcie okazuje się szczególnie istotne w początkowym etapie adaptacji do nowej, często trudnej roli opiekuna.

To przestrzeń dla aktywizacji i integracji seniorów. Specjalizuje się w opiece nad osobami po 60. roku życia: po udarach mózgu, z dysfunkcjami ruchowymi, cierpiącymi na chorobę Alzheimera oraz inne schorzenia neurodegeneracyjne. Placówka działa przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) przez 8 h dziennie, organizując czas w ramach indywidualnych oraz grupowych zajęć prowadzonych przez terapeutów zajęciowych oraz fizjoterapeutów. Uczestnicy dysponują również wsparciem ze strony psychologa, pielęgniarki, dietetyka oraz opiekunów medycznych.

Koszty zakupu urządzeń pomocnych w opiece i rehabilitacji osób niesamodzielnych często przekraczają  możliwości finansowe rodzin, usługa oferuje zatem możliwość wypożyczenia różnorodnych sprzętów: łóżek medycznych, materaców przeciwodleżynowych, chodzików, balkoników, wózków inwalidzkich, koncentratorów tlenu, rotorów rehabilitacyjnych itp. Wypożyczalnia zapewnia także doradztwo i instruktaż obsługi ze strony personelu.

Szkolenia prowadzone przez pielęgniarkę i rehabilitanta w zakresie opieki i pielęgnacji osoby niesamodzielnej w warunkach domowych. Dzięki nim opiekunowie mogą zdobyć praktyczne wskazówki i informacje dotyczące m.in.: sytuacji nagłego zagrożenia życia, czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, obserwacji parametrów życiowych, skutecznej komunikacji z chorym, bezpiecznego przemieszczania, profilaktyki upadków oraz powikłań związanych z długotrwałym unieruchomieniem, jak również podstawowych ćwiczeń fizycznych i zabiegów, stosowanych w warunkach domowych w ich zapobieganiu i leczeniu.

Pielęgniarka udziela pomocy pacjentce siedzącej na łózku

Poznaj zasady rekrutacji oraz wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie www.wsparciedlaopiekuna.pl. Zachęcamy także do kontaktu pod numerem telefonu: 12 44 67 530 lub też mailowo: centrumwsparcia@mco.krakow.pl.

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego).