Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

24 lipca 2021

Aktywność poznawcza może opóźnić rozwój demencji

O tym, jak ważne jest podtrzymywanie aktywności mózgu w starszym wieku, wiedzą niemal wszyscy. Opublikowane w „Neurology” badania sugerują jednak, że czytanie, pisanie listów, gry karciane lub układanie puzzli w podeszłym wieku może opóźnić wystąpienie demencji w przebiegu choroby Alzheimera nawet o pięć lat!

 
 
 
Podopieczni Dziennej Placówki Opieki i Aktywizacji regularnie uczestniczą w zajęciach stymulujących funkcje poznawcze.

„Dobrą wiadomością jest to, że nigdy nie jest za późno, aby zacząć wykonywać niedrogie, dostępne czynności, które analizowaliśmy w naszym badaniu” – dowodzi autor badania dr Robert S. Wilson z Rush University Medical Center w Chicago (USA). „Nasze odkrycia sugerują, że rozpoczęcie robienia tych rzeczy może być korzystne, nawet w wieku 80 lat”.

Analizą objęto 1978 osób ze średnią wieku 80 lat, które nie ujawniały objawów demencji w momencie przystąpienia do badania. Na wstępie określali oni aktywność w zakresie siedmiu czynności na pięciostopniowej skali (np.: „Jak często w ciągu ostatniego roku czytałeś książki?”, „Jak często w ciągu ostatniego roku grałeś w gry takie jak warcaby, gry planszowe, karty lub łamigłówki?). Uczestnicy odpowiadali również na pytania dotyczące aktywności poznawczej w dzieciństwie, dorosłości i wieku średnim. Następnie przez kolejne siedem lat poddawani byli corocznej ocenie stanu poznawczego.

W okresie obserwacji u 457 osób o średniej wieku 89 lat zdiagnozowano otępienie typu Alzheimera. Badani o najwyższym poziomie aktywności rozwinęli demencję średnio w wieku 94 lat, natomiast osoby o najniższej aktywności poznawczej rozwinęły demencję średnio w wieku 89 lat – z różnicą 5 lat. Wyniki były podobne, gdy badacze dostosowali się do innych czynników, które mogą wpływać na ryzyko powstania demencji, takich jak poziom wykształcenia i płeć.

By sprawdzić, czy niska aktywność poznawcza może być wczesnym objawem demencji (a nie odwrotnie), naukowcy przyjrzeli się również mózgom 695 osób, które zmarły podczas badania. Tkankę mózgową zbadano pod kątem markerów choroby Alzheimera, takich jak złogi amyloidu i białka tau, nie ustalono jednak związku między ich aktywnością poznawczą a markerami choroby Alzheimera i zmianami w ich mózgach.

„Nasze badanie pokazuje, że ludzie, którzy angażują się w bardziej stymulujące poznawczo czynności, mogą opóźniać wiek, w którym rozwijają się demencja” – stwierdził Wilson. „Ważne jest, aby pamiętać, że po uwzględnieniu poziomu aktywności poznawczej w późnym życiu, ani edukacja, ani aktywność poznawcza we wczesnym okresie życia nie były związane z wiekiem, w którym dana osoba rozwinęła demencję w przebiegu choroby Alzheimera. Nasze badania sugerują, że związek między aktywnością poznawczą a wiekiem, w którym dana osoba rozwinęła demencję, wynika głównie z czynności wykonywanych w późniejszym życiu”.

Źródło: https://www.aan.com/PressRoom/Home/PressRelease/4909