Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Artykuły prasowe

14 marca 2022

W odpowiedzi na potrzeby opiekunów rodzinnych

Miejskie Centrum Opieki w Krakowie oferuje wsparcie nie tylko w ramach stacjonarnych oddziałów opieki długoterminowej i paliatywnej. Podejmujemy również działania na rzecz poprawy jakości życia osób, które decydują się na podjęcie opieki nad bliskim samodzielnie, w warunkach domowych.   Trwa druga edycja projektu „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi”, współfinansowanego ze środków […]