Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

28 marca 2021

Życzenia Wielkanocne

Życzymy wszystkim naszym Podopiecznym i ich Opiekunom,
aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją,
i nowymi szczęśliwymi przeżyciami,
Ale przede wszystkim, by Wielkanoc,
umocniła Waszą wiarę, podniosła na duchu,
i napełniła Wasze serca radością i miłością.

Zespół Pracowników Centrum Wsparcia Opiekunów