Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

14 września 2022

Współpraca z Radą Krakowskich Seniorów

Nieustannie podkreślamy ogromne znaczenie osób starszych w społeczeństwie, jednocześnie przypominając o konieczności tworzenia warunków sprzyjających aktywności seniorów i ich należytemu funkcjonowaniu w życiu społecznym. Z wielką przyjemnością informujemy zatem o zaproszeniu na wrześniowe posiedzenie plenarne Rady Krakowskich Seniorów.
Starszy mężczyzna siedzący przy biurku z filiżanką

Rada Krakowskich Seniorów jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Miejskiej Kraków. Jej celem jest zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej, w tym w szczególności osób starszych. Cieszymy się, że głos najstarszego pokolenia może zostać usłyszany!

Na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się w czwartek (15.09.2022 r.), o godzinie 10:00 w Sali Obrad Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych, Centrum Wsparcia Opiekunów będzie miało okazję przybliżyć swoją działalność. Z dumą przedstawimy ofertę naszych bezpłatnych form pomocy, skierowanych do osób starszych, niesamodzielnych oraz ich opiekunów: Dzienną Placówkę Opieki i Aktywizacji, oddział opieki wytchnieniowej, Menadżera Opieki, szkolenia indywidualne oraz wypożyczalnię sprzętu medycznego.

Dziękujemy za zaproszenie!