Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

22 czerwca 2020

SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW W LIPCU

Serdecznie zapraszamy

OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH OSÓB NIESAMODZIELNYCH

do udziału w praktycznych szkoleniach grupowych

 

Spotkania odbywają się w siedzibie Miejskiego Centrum Opieki przy ul. Wielickiej 267.

W bezpłatnych szkoleniach mogą wziąć udział opiekunowie nieformalni zamieszkali na terenie Gminy Wieliczka lub Gminy Miejskiej Kraków.

Zajęcia są prowadzone w niewielkich grupach przez wykwalifikowany personel, między innymi: psychologa, pielęgniarkę i fizjoterapeutę.  Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych i certyfikat. Zapewniamy również catering podczas szkolenia.

 

W lipcu mamy wolne miejsca na szkolenie grupowe w terminie:

4- 5 lipca 2020 r.

 

Uczestnicy szkoleń uzyskają praktyczną wiedzę m.in. z zakresu:

  • Pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.
  • Czynności pielęgnacyjno-higienicznych u chorego leżącego.
  • Przemieszczania i sadzania chorych bez użycia pomocy technicznych i z ich użyciem, z uwzględnieniem zasad bezpiecznego przemieszczania.
  • Stosowania profilaktyki powikłań związanych z długotrwałym unieruchomieniem (w tym odleżyn, przykurczów, itp.).
  • Komunikowanie się z chorym, udzielanie wsparcia,
  • Współpracy z jednostkami ochrony zdrowia.

 

Aby zgłosić się na szkolenie skontaktuj się z nami: 

(+12) 44 67 508

(+12) 44 67 530

(+12) 44 67 590

 

UWAGA! Ilość miejsc jest ograniczona.

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępny są w zakładce USŁUGI