Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

29 grudnia 2021

Rekrutacja do projektu – od czego zacząć?

Dokładamy wszelkich starań, by wyjść naprzeciw potrzebom opiekunów oraz ich podopiecznych – także na etapie rekrutacji. Jak wygląda procedura kwalifikacji do różnych form wsparcia? Przybliżamy cały proces krok po kroku.

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym – oznacza to, że przez cały okres trwania projektu (czyli do 30 czerwca 2023 r.) przyjmujemy kolejne zgłoszenia i wnioski. Warto zapoznać się z dodatkowymi kryteriami premiującymi, które dają pierwszeństwo przy korzystaniu ze wsparcia.

Kryteria kwalifikacji dla poszczególnych form wsparcia dostępne są TUTAJ.

Nabór odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego (który składa się z części podpisywanej przez opiekuna oraz z części podpisywanej przez podopiecznego) oraz ankiety poziomu niesamodzielności, dostępnych na stronie:

  • formularz zgłoszeniowy dotyczący szkoleń opiekuńczych, usługi menadżera opieki, usług wytchnieniowych lub wypożyczalni sprzętu medycznego – TUTAJ.
  • formularz zgłoszeniowy do dziennej placówki opieki i aktywizacji – TUTAJ.

Formularze zawierają również oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Do dokumentacji zgłoszeniowej należy dołączyć także dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów premiujących (jeśli dotyczy).

Dokumentację zgłoszeniową można złożyć w jeden z poniższych sposobów:

a) osobiście w biurze projektu przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie (pawilon administracyjny, I piętro, pokój 122 -sekretariat, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00);

b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30- 663 Kraków;

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanów podpisanych dokumentów) na adres: rekrutacja@wsparciedlaopiekuna.pl – konieczne jest jednak złożenie oryginałów wszystkich dokumentów (w formie papierowej) w terminie 3 dni roboczych;

d) za pośrednictwem formularza on-linekonieczne jest uzupełnienie i złożenie kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej (w formie papierowej) w terminie 3 dni roboczych.

Formularz online zawiera tylko podstawowe dane oraz niezbędne oświadczenia (dla każdej formy wsparcia rozwija się oddzielna zakładka). Po jego wysłaniu nasz rekruter podejmuje kontakt w celu przygotowania pełnej wersji.

Kopertę z dokumentacją zgłoszeniową albo tytuł wiadomości mailowej należy opatrzeć adnotacją: „Rekrutacja do projektu Centrum wsparcia opiekunów”.

W razie trudności, oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentacji zgłoszeniowej w postaci konsultacji osobistych w siedzibie Miejskiego Centrum Opieki lub telefonicznych pod numerem (12) 44-67-530. Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji dla poszczególnych usług dostępne są na naszej stronie.